CLIMMAR Spring Meeting in Napels

Van 21 tot en met 22 maart vond in Napels, Italië de Spring Meeting van CLIMMAR plaats. Gastheer van de meeting was de Italiaanse dealerorganisatie UNACMA, tevens lid van de CLIMMAR.

Onder leiding van CLIMMAR President Erik Hogervorst, discussieerden de 11 aanwezige CLIMMAR landen over een aantal onderwerpen waaronder de voortgang van de lobby activiteiten op Europees niveau rondom de Repair and Maintenance Information (RMI) en de activiteiten in de EU Working Group on Agricultural Tractors (WGAT). Maar ook het jaarlijkse Dealertevredenheidsonderzoek (Dealer Satisfaction Index, DSI) kwam uitgebreid aan de orde en er werden diverse zogenaamde Best Practices vanuit de verschillende landen gepresenteerd. Veel discussie is daarnaast besteed aan het vraagstuk: hoe moet CLIMMAR zich als organisatie naar de toekomst toe ontwikkelen ?  Een belangrijk en uitdagend vraagstuk waar de meningen tussen de verschillende landen nog best over uiteenlopen.

Toch is het een essentiële discussie, want waar CLIMMAR zich vanuit  de historie voornamelijk bezig hield met het creëren van een platform waar kennis en ervaringen werden uitgewisseld tussen de verschillende leden, is sinds een paar jaar een strategische agenda ontwikkeld waar aan de hand van enkele vastgesteld kernthema’s die spelen in de branches, een meer actieve rol van CLIMMAR zichtbaar aan het worden. Deze actievere rol stelt eisen aan de organisatie, want meer zichtbaarheid betekent meer activiteiten en dus ook meer werkzaamheden en daar hangt vervolgens natuurlijk ook een prijskaartje aan. Kortom: CLIMMAR staat voor een belangrijk keuze wat betreft het toekomstperspectief, zoveel werd wel duidelijk tijdens de discussie in Napels.

Een speciale werkgroep vanuit de CLIMMAR gaat in de komende maanden een inventarisatie maken van hoe de CLIMMAR leden zelf de toekomst van de organisatie zien. De verzamelde input  zal door de werkgroep gebundeld worden en tijdens het najaar congres van CLIMMAR in oktober gepresenteerd worden. Wordt vervolgd..

Please follow and like us:
RSS