CLIMMAR Index licht gestegen in 2e helft 2018

CLIMMAR brengt halfjaarlijks de conjunctuur situatie van de Europese dealer- en servicebedrijven in kaart. Via de zogenaamde Branche Reports worden gegevens geinventariseerd over bijvoorbeeld de omzetgroei, kostenontwikkeling, werkgelegenheid, voorraden en investeringsbereidheid van de bedrijven. CLIMMAR vat deze gegevens samen in een indexcijfer, de CLIMMAR Index. De Index beweegt zich tussen de bandbreedte 3 (volledig positieve situatie) en -3 (volledige negatieve situatie).

De meting over het laatste half jaar van 2018 laat een lichte stijging zien ten opzicht van het eerste halfjaar van 2018. De CLIMMAR Index steeg van +0,61 naar +0,85. Belangrijkste achterliggende reden voor deze lichte stijging is een meer positieve situatie in de omzet van de werkplaatsten en onderdelen. Dit in tegenstelling tot de omzet van verkoop nieuw materieel, die daalde juist licht.  Maar overall steeg de Indexwaarde dus licht.

CLIMMAR betrekt de gegevens van de 16 aangesloten lidorganisaties die gezamenlijk ruim 19.000 dealer en servicesbedrijven vertegenwoordigen.

 

Please follow and like us:
RSS