Climmar-congres

CEMA zoekt proactief ‘Brussel’ op

CEMA, de Europese koepelorganisatie van fabrikanten en importeurs in de agrotechnische sector, sprak bij monde van Secretary General Dr. Ulrich Adam haar ambities uit. Dat begint vooral bij meer Europese samenwerking. Meer onderlinge communicatie en lobby moet de zeggings- en daadkracht van CEMA bij de Europese Unie flink vergroten.

Circa 4.500 producenten zijn aangesloten bij CEMA. Ze behalen een jaarlijkse omzet van ongeveer 26 miljard euro en bieden 135.000 personen werkgelegenheid. Indirect zijn nog eens 125.000 mensen betrokken via distributie- en servicenetwerken.

Meer zichtbaarheid in Brussel

CEMA wil zich nog nadrukkelijker manifesteren als een belangenvertegenwoordiger voor de agrotechnische producenten. Daartoe heeft ze een twee stappen gezet: een zelfstandig secretariaat in Brussel en verdubbeling van zowel budget als staf (van twee naar vier personen)

Sterker in lobby en communicatie

Ulrich Adam schetst dat de invloed en macht van de Europese Unie steeds groter wordt. Tegenwoordig is 80% van de nationale wetgeving afkomstig uit Brussel. CEMA wil zich door (meer) fysieke aanwezigheid aldaar sterker maken in lobby en communicatie richting politiek en naar stakeholders. Doel is meer bekendheid en meer actieve en passieve aanwendbare invloed.

Veranderende lobbyomstandigheden

Het lobbyproces is sneller geworden, de competitie is groter (met bijna 20.000 fulltime lobbyisten in Brussel), het Europees Parlement heeft aan macht gewonnen. Goede connecties tellen, maar de uitdaging zit erin om effectief in debatten je boodschap te brengen. Een besluit wordt minder genomen op basis van feiten en (wetenschappelijk) analyse, maar veel meer op politieke ‘gewenstheid’.

Verschillende thema’s oppakken

CEMA wil een aantal thema’s voor het voetlicht brengen en daar zoveel mogelijk een oplossing voor aandragen. Thema’s zijn verkeersveiligheid, technische veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid, precisielandbouw, marktregulering en concurrentie. Tevens wil CEMA haar aangesloten landenleden vragen zich ook meer op de relevante beursen en bijeenkomsten te presenteren als kennisbron en sparringpartner rondom actuele thema’s zoals de mestproblematiek

.

Download de review CLIMMAR 2013

Please follow and like us:
RSS