Branche voor agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek groeit naar €5,5 miljard

De bruto-omzet van leveranciers van machines en techniek aan boeren, loonwerkers, groenbeheerders en agrologistiek is in 2018 gegroeid tot €5,5 miljard. Dit is een groei van 15% t.o.v. 2015. De grootste toename komt voor rekening van de export van landbouwmachines met een waarde van €1,3 miljard (was €1,0 miljard in 2015). De ondernemers in de branche kijken over het algemeen terug op tevredenstellende resultaten van de bedrijven in 2018.

Positieve stemming
De groei resulteerde in een positieve stemming tijdens de Jaarvergadering van brancheorganisatie Fedecom op dinsdag 12 februari waar zij bovengenoemde cijfers bekend maakte. Uit marktstatistieken en cijferonderzoek van Fedecom blijkt dat alle segmenten/afdelingen (veehouderijtechniek, landbouwtechniek, tuinbouwtechniek, groentechniek en intern transport) de afgelopen drie jaren economische groei hebben gekend. Gemiddeld bedroeg deze groei in de genoemde periode 15%. De segmenten Groentechniek en Intern Transport lopen voorop qua groei, parallel aan de algemene economische conjunctuur. Veehouderijtechniek en landbouwtechniek vertonen een grilliger beeld en zijn sterk (mede) afhankelijk van de (on)duidelijkheid op het gebied van regelgeving, zoals de fosfaatregulering, mestregelgeving en het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Uitblijvende duidelijkheid in de regelgeving voor land- en tuinbouw remt de investeringslust in nieuwe machines en technieken enigszins doordat boeren afwachten teneinde het beste (en het voordeligste) aan de nieuwe regelgevingen te kunnen voldoen.

Fedecom zet in op grotere aantrekkingskracht van branche
De branche verschaft werkgelegenheid aan ruim 16.000 mensen. De groei van de branche wordt belemmerd door een tekort aan vakbekwame technici en medewerkers. Fedecom schat het aantal vacatures in de branche op circa 1000. De instroom van jong technisch talent blijft achter en de zij-instroom van ervaren personeel stagneert al enige tijd. Fedecom grijpt dit gegeven aan om een aantal initiatieven te nemen:

• Het flexibeler maken van de inzetbaarheid van huidige medewerkers in de branche zodat via duurzame inzetbaarheid een beter uitgebalanceerde bezetting in het bedrijf ontstaat;
• Hiernaast zet Fedecom zich samen met het onderwijsveld en andere brancheorganisaties in om de reputatie van de branche als aantrekkelijke werkgever te versterken;
• In een recent opgericht platform en merk TIM, Tech In Motion, worden opleidings- en trainingsprogramma’s voor techniek in agro, groen en infrastructuur als innovatief, modern en persoonlijk neergezet. Aldus wordt stevig ingezet om jonge mensen aan te trekken voor de branche.

Keynote spreker op de Jaarvergadering, voorzitter MKB-Nederland Jacco Vonhof, onderstreepte het belang van deze initiatieven en deed een authentiek en stevig beroep op de overheid en politiek om “Onderwijs beter te richten op vakcompetenties van jonge mensen en zij-instromers die de ondernemers in Nederland zo hard nodig hebben”. De andere keynote spreker, Steven van Belleghem, nam de aanwezigen mee voor een onvergetelijke virtuele rondwandeling door de nieuwe digitale marketingwereld en was heel duidelijk: “Zorg als ondernemer dat de robots het zielloze werk vele malen gemakkelijker en goedkoper maken, maar blijf het verschil maken met de menselijke emotie, empathie en aandacht door de klant plezier te geven.”

Triple R
Fedecom voorzitter Erwin Ros hield een hartstochtelijk pleidooi om de balans tussen Relaties met klanten en leveranciers, de Reputatie van het bedrijf en de branche voortdurend aantrekkelijk te houden om zodoende optimale Resultaten te bereiken. Directeur Gerard Heerink hield de leden voor dat het perspectief en de uitdagingen groot zijn: “De techniekbranche zal een onmisbare schakel blijken in noodzakelijke omschakeling van de huidige verspillende samenleving naar eentje met duurzame en gesloten kringlopen.”

Please follow and like us:
RSS