Veehouderijtechniek

Bijeenkomst ‘veilig werken in stal en omgeving’ op 6 september 2017

fedecom

Het is van groot belang dat allen die in en om stallen werkzaamheden verrichten zich bewust zijn van de gevaren die er – onzichtbaar/reukloos – aanwezig zijn.

Binnen de afdeling veehouderijtechniek heeft de werkgroep ‘Veilig werken in stal en omgeving’ contact gezocht met een leverancier van gasdetectieapparatuur. Bij hen is de vraag uitgezet of er ‘passende’ apparatuur is die onze leden en hun collega’s/medewerkers waarschuwt voor eventuele gevaarlijke situaties tijdens werkzaamheden in en om de stal. Een universele, handzame gasdetectiemeter werd tijdens de ledenbijeenkomst op 7 juni getoond. De werkgroep verwacht dat iedereen die gebruik gaat maken van gasdetectieapparatuur zich

a). meer bewust is van de gevaren in zijn werkomgeving en

b). adequaat gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke situaties.

Een uitgebreide toelichting op het gebruik van deze apparatuur wordt op woensdag 6 september om 14.30 uur op het kantoor van Fedecom te Nieuwegein gegeven door een specialist. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 1 september voor deze bijeenkomst aanmelden via doppenberg@fedecom.nl.

 

Please follow and like us:
RSS