Nieuws

Besluit kentekenplicht vertraagd

fedecom

De minister van I&M heeft recent in haar brief aan de Tweede Kamer bericht dat de amendementen en aanvullende vragen ingediend tijdens het wetgevingsoverleg op 27 juni de voortgang vertragen van het door de kamer gewenste wetsvoorstel. Doordat na het zomerreces de tweede termijn van het wetgevingsoverleg, de stemming in de Tweede én aansluitend de Eerste Kamer zal plaatsvinden, is de invoeringsdatum van 1 januari 2017 zeer twijfelachtig.

De minister heeft de amendementen ontraden daar deze wezensvreemd zijn aan het voorliggende wetsvoorstel. Wordt het amendement Hoogland – een aanpassing van een strafrechtmaatregel – aangenomen, dan compliceert dit de behandeling in de Eerste Kamer. Indien de Eerste Kamer advies vraagt van de Raad van State, zal de invoering zeker enkele maanden worden vertraagd.

Een invoeringsdatum op 1 juli 2017 heeft o.a. de consequentie dat er slechts één winterperiode is om de bestaande voertuigen te kentekenen, terwijl de sector zelf om twee winterperiodes heeft gevraagd. Het kentekenen van de bestaande voertuigen moet zijn afgerond voor 20 mei 2018 op grond van de Europese APK verplichting.

Zonder kenteken geen maximumsnelheid van 40 km/u
Fedecom betreurt deze gang van zaken zeer omdat dit niet de belangen van moderne agrarische ondernemers dient. Zonder de kentekenplicht wordt hen belangrijke voordelen onthouden waaronder:

  • zeer lage kosten voor het kentekenen van bestaande voertuigen
  • legaal 40 km/uur rijden
  • toegang tot veilige en snelle routes (gebiedsontsluitingswegen)
  • centrale ontheffing verlening
  • tenaamstelling van voertuigen en centrale registratie van voertuigkenmerken
  • nieuwe voertuigen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving, inclusief de wegenverkeerswet.

Fedecom doet een klemmend beroep op alle agrarische ondernemers én LTO Nederland om bij de politieke partijen aan te dringen op een kentekenplicht voor alle landbouwvoertuigen op de openbare weg per 1 januari 2017. Op deze wijze toont de sector haar verantwoordelijkheid alsook een proactief initiatief tot concrete activiteiten die aantoonbaar de (verkeers)veiligheid van landbouwmachines verbeteren en die bijdragen tot het effectief beheersen van risico’s en kosten in bedrijfsprocessen.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten