Beoordelen examens Mobiele Werktuigen continue proces

Examenvakcommissie helpt mee aan verbeteren niveau schoolverlaters MBO

Stichting Examenservice MEI heeft recentelijk voor de opleiding Monteur Mobiele Werktuigen referentie opdrachten voor het examen gemaakt. Volgens Fedecom en het onderwijs is dit een concrete vooruitgang waardoor de opleiding steeds beter wordt afgestemd op de praktijk in het bedrijfsleven. De examens zijn voorgelegd aan de examenvakcommissie Mobiele werktuigen die de beoordeling ervan voor haar rekening neemt. Dit om te zien of de opdrachten binnen het examen voldoende mogelijkheden geven om studenten te toetsen op hun kennis, vaardigheden en werkhouding.

Deze speciale examenvakcommissie is sinds een half jaar in de huidige samenstelling actief. In de commissie nemen drie personen uit het onderwijs en vier personen uit het bedrijfsleven zitting. Wilco Hutten, voorzitter van deze commissie en docent op Aventus in Apeldoorn en Theo van Engelen, lid van de commissie en bedrijfsleider bij Jean Heybroek BV in Houten, vertellen over hun bijdrage en motivatie.

Examens volgen ontwikkelingen in de markt
De commissie komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om de examens te beoordelen. Volgens Wilco is deze frequentie nodig: “Het vakgebied verandert voortdurend. Denk aan technologische toepassingen waarbij voertuigen voorzien worden van GPS-systemen en zelfrijdende voertuigen worden maar ook klimaatgerelateerde CO2- neutrale normen die binnen het vakgebied een steeds grotere rol gaan spelen. Ik vind het belangrijk dat examens continue worden aangepast aan ontwikkelingen in de markt. Zo kun je studenten het beste voorbereiden op wat ze straks in de praktijk zelfstandig moeten uitvoeren. ”

Ook Theo is zich bewust van de gezamenlijke taak die opleiders en bedrijfsleven hebben als het gaat over opleiden en examineren. “Ik voel het ook echt als een verantwoordelijkheid om eraan bij te dragen dat een vakopleiding beter gaat aansluiten bij de bedrijfstak. Om deze dichterbij het bedrijfsleven te brengen. Er is een krapte op de arbeidsmarkt, die we volgens mij zelf hebben gecreëerd, en ik zie het als mijn taak om te laten zien dat techniek interessant is. Jonge mensen zodanig opleiden dat ze direct aan het werk kunnen. Schoolverlaters van mbo-niveau 3 of 4 moeten zelfstandig kunnen werken. Nu is die basis vaak niet voldoende. De kennis die ik en anderen heb, wil ik graag overdragen en delen met de opleiders. Alleen dan kunnen we de kwaliteit binnen de sector waarborgen.”

Passende examens voorzien bedrijven van gekwalificeerd personeel
Met passende examens die van een hoog niveau zijn en waarmee een student als het ware een ‘proeve van bekwaamheid’ moet afleggen, stoom je gekwalificeerd personeel klaar voor het bedrijfsleven. Fedecom denkt dat door het maken van maatwerkexamens en de inspanningen van zowel onderwijs als bedrijfsleven, meer gekwalificeerd personeel kan worden afgeleverd in de branche. Vanzelfsprekend is dit belangrijk om de krapte op termijn voor een deel op te vangen.

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS