Benchmarking: voor betere positionering in de markt!

fedecom

Fedecom heeft recentelijk een onderzoek uitgevoerd onder leden over het gebruik van haar benchmarktool oftewel het Fedecom Bedrijfsvergelijk. De belangrijkste conclusie: er is onder de leden voorzichtig meer belangstelling voor het gebruik van deze tool, ook ziet men kansen wanneer de sector over deze vitale informatie kan beschikken.

Wat is het nut en de noodzaak van het Fedecom Bedrijfsvergelijk?
Benchmarking is het vergelijken van bedrijven in eenzelfde sector. Bedrijven worden naast elkaar gezet – anoniem-, langs dezelfde meetlat. Zo kunt u zien welke sterke punten andere bedrijven hebben. Bedrijven leren van elkaar. Wat lukt een ander bedrijf wel, en bij u niet? Het kan aanleiding zijn voor een bedrijf om zich beter te positioneren in de markt. Met de kwartaalrapportages wordt duidelijk wat de markt, dus de klant, nodig heeft en hoe men daarop kan inspelen. Juist deze vitale informatie geeft meer inzicht in de eigen bedrijfsgegevens en prestaties ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de sector.

Wat het u oplevert?
Veel! Benchmarking is waardevol, zeker als een onderneming zoekt naar verbeteringen en innovaties in een sector die voortdurend in ontwikkeling is. Over de muren van het bedrijf kijken levert een spiegel op waardoor een kritische blik op de eigen resultaten en het functioneren mogelijk is.

Wat kan Fedecom met benchmarkgegevens voor u betekenen?
De benchmarktool is bedoeld voor Fedecomleden die in dezelfde sector actief zijn. Met de collectieve gegevens die door de tool zichtbaar worden, is Fedecom in staat de belangen van haar leden beter te behartigen. Zo kan de branchevereniging snel inspelen op bepaalde ontwikkelingen en sturend reageren naar de politiek en andere beïnvloeders, zowel op nationaal- als internationaal niveau.

Tekst: Alinda van Dijk

Informatie vindt u op www.fedecom-bedrijfsvergelijk.nl/over-de-benchmark/

Please follow and like us:
RSS