Nieuws

Begin februari 2014 nieuwe Fedecom Algemene Leveringsvoorwaarden

fedecom

Begin februari van het nieuwe jaar zullen er nieuwe Fedecom Voorwaarden van kracht zijn.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden vervangen de oude COM- en AHL Voorwaarden die nu nog door veel leden worden gebruikt. Tot het moment van inwerking treden van de nieuwe Fedecom Voorwaarden zijn de oude COM- en AHL Voorwaarden gewoon van toepassing en geldig.

Met het ontstaan van de nieuwe vereniging Fedecom is het een logische en noodzakelijk geachte stap om de tot nu toe gehanteerde verschillende (COM en AHL) voorwaarden te gaan vervangen door nieuwe Fedecom Voorwaarden. De nieuwe voorwaarden zullen toepasbaar zijn voor alle Fedecom leden, van dealerbedrijf tot importeur en fabrikant.

Branchespecifiek

Net als bij de oude COM- en AHL Voorwaarden zullen de nieuwe Fedecom Voorwaarden voor het grootste gedeelte gebaseerd zijn op de Voorwaarden die de Koninklijke Metaalunie hanteert. Op een aantal punten zullen echter branche specifieke elementen worden ingebracht.

In januari 2014 zullen de nieuwe voorwaarden in concept intern op correctheid en toepasbaarheid voor alle Fedecom leden worden getoetst, waarna ze definitief zullen worden vastgesteld op de Fedecom Bestuursvergadering van 30 januari 2014. Daarna zullen ze officieel worden gedeponeerd zijn ze vanaf dat moment ook van kracht. Wij zullen u uiteraard tegen die tijd hiervan nogmaals in kennis stellen.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten