Veehouderijtechniek

Eén basisopleiding melkwinningstechniek in plaats van ieder zijn eigen wiel uitvinden

Zoals misschien bij u bekend, is Fedecom bezig het keuzedeel Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties handen en voeten te geven. Met deze aanvullende opleiding zijn monteurs in staat onderhoudswerk en storingsoplossende handelingen te verrichten aan melkwinningsinstallaties. Een gedroomde oplossing voor ruim 100 bedrijven (fabrikanten/dealers) die in deze nichesector actief zijn en hen helpt goed opgeleid personeel te vinden.

Uiteraard werkt Fedecom nauw samen met de branche om deze opleiding te realiseren. Het is een zeer nadrukkelijke vraag van leden om dit keuzedeel vorm te geven. Desondanks is Fedecom nieuwsgierig naar de ervaringen van haar leden en houdt de vereniging graag de vinger aan de pols over hoe bedrijven de mogelijkheden van deze nieuwe opleiding zien.

Investeren in opleiden personeel
Hoe werven bedrijven vakkundige monteurs, hoe is de scholing tot nu toe geregeld en zullen bedrijven de nodige committent willen geven aan deze opleiding? Volgens Albert Mulder, eigenaar/directeur van Alfa koeling en melktechniek, is dat laatste een verantwoording die hij voelt en graag wil nemen. “Het opleiden van personeel kan niet zonder dat je daar als bedrijf in investeert. Ook met een passende opleiding zul je gedurende een bepaalde tijd met iemand moeten meelopen om hem te laten kennismaken met alle aspecten van je bedrijf”. Is er volgens Albert ook behoefte aan een centraal georganiseerde, standaard opleiding in de melkwinning? “Ik denk dat Fedecom alles in huis heeft om dit te realiseren en dat het tijd is dat er een basisopleiding komt. Nu is iedereen in de sector een beetje zijn eigen wiel aan het uitvinden en als de opleiding een feit is, zal ik er zeker mensen naar toesturen!”

Geen basisopleiding, alleen merkgerichte opleidingen
René Peters, eigenaar/verkoper van melkmachines en stalinrichting bij Jan Peters & Zonen, is het eens met Albert. “Vaak heeft ons personeel geen agrarische achtergrond en loopt iemand een half jaar mee om dit te ervaren en te leren. Er zijn wel merkgerichte opleidingen maar een basisopleiding is er nog niet. De opleiding van Fedecom voorziet in een behoefte en we staan open en positief tegenover dit initiatief. Afhankelijk van hoe de opleiding is ingericht en of dit past in onze bedrijfsvoering, hopen we daar gebruik van te gaan maken”.

Werving personeel: zorg of kinderspel?
Hoe wordt er door beide bedrijven op dit moment personeel geworven? Bij het iets kleinere bedrijf Jan Peters & Zonen gaat dit meestal probleemloos. Zij hebben vier vaste monteurs in dienst en indien nodig verloopt werving via Facebook, relaties en soms ook met een personeelsadvertentie. “Tot nu toe ondervinden we weinig problemen om personeel te vinden. Het is een klein wereldje en door allerlei contacten vinden we meestal vrij vlot een nieuwe monteur. Maar een nieuwe monteur die al bekend is met het werk aan een melkmachine, komt zelden voor. Het vraagt altijd tijd en energie om iemand volledig op te leiden en in te werken”. Voor Alfa koeling en melktechniek is werving wel een zorg. Zij hebben een kleine 60 man in de techniek aan het werk en zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. “Onze aandacht gaat ook uit naar het enthousiasmeren van jonge mensen voor de agrarische sector. Hoe benader je jongelui en hoe maak je het bestaan van deze opleiding bij zoveel mogelijk mensen en bedrijven bekend en nog belangrijker, hoe overtuig je ze van de technologische uitdagingen in onze branche?”

Campagnes om studenten te enthousiasmeren
De lesstof van het keuzedeel melkwinningstechniek is in de afrondende fase. Er zijn gesprekken met Aeres Farms Dronten die mogelijk de uitvoering van de cursus op zich neemt. Deze school beschikt over bruikbare faciliteiten zoals melkstallen en praktijkruimtes. Naast het vormgeven van de opleiding is Fedecom doende met een uitgebreide communicatiecampagne waarbij artikelen publiceren, bedrijfsbezoeken doen, bijeenkomsten organiseren op scholen en foldermateriaal maken, de campagne moeten ondersteunen. Het informeert jongeren over het veelzijdige vak van de melkwinningstechniek.

Pilot cursus melkwinningstechniek dit najaar
Fedecom plant voor dit najaar (oktober) 2019 een pilot voor de cursusvariant van melkwinningstechniek. De uitvoering als keuzedeel is afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot. Er is dus nog wat werk te verzetten. Dat vraagt inspanningen, van iedereen. Van scholen, bedrijven en de branchevereniging. Gezamenlijk werken we aan goed opgeleid personeel voor de sector. Straks is er een algemene opleiding waarmee dealers van melkinstallaties hun klanten, melkveehouders, nog beter van dienst kunnen zijn. Hard nodig in een omgeving waar kwaliteit en efficiency een grote rol spelen.

Zelf een bijdrage leveren?
Wilt u zelf een constructieve bijdrage leveren aan een passende opleiding voor de melkwinningstechniek? Of kent u iemand die les zou kunnen geven of goed is in het trainen van medewerkers? Neem contact op met Gerjanne van Esveld (esveld@fedecom.nl – 06- 17 10 80 93) of Wim Overeem (overeem@fedecom.nl – 06 57 40 15 64) van Fedecom.

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS