Agrarische en groene sector tekent voor nul ongevallen op het werk in 2020

Nul dodelijke ongevallen op het werk in de agrarische en groene sector in 2020. Onder deze stevige ambitie zetten vandaag tien partijen hun handtekening. “Er gebeuren te veel ongevallen in de agrarische en groene sector: de laatste 10 jaar gemiddeld 16 dodelijke ongevallen per jaar. Dit is onacceptabel en moet omlaag, elk ongeval is er één teveel!” stellen LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, Fedecom, Nevedi, Nijhof-Wassink en Stigas. Het initiatief wordt ondersteund door het RIVM en de Inspectie SZW. De ondertekening vond plaats op boerderij De Witte Gravin in Alphen aan den Rijn.

Partijen tekenden ervoor de veiligheid op de agrarische en groene bedrijven te gaan verbeteren door 1. samen te werken; 2. een cultuur in de sector te realiseren waarbij veilig werken voorop staat; 3. ondernemers en werknemers te ondersteunen met advies, voorlichting en tools; 4. samen te werken aan technische oplossingen om de veiligheid te verbeteren; en 5. het melden en leren van (bijna)ongevallen te bevorderen.

 


Insteek Fedecom: woord én daad

“Veiligheid is van levensbelang”, aldus Theo Vulink, branchemanager bij Fedecom. “De huidige issues en knelpunten in relatie tot veilig werken in de sectoren landbouw, tuinbouw en groen verdienen een eenduidige heldere visie en een attitude en principes die we belijden in woord én daad.” Fedecom wil actief een bijdrage leveren in het ontwikkelen en uitdragen van een samenhangend en praktisch masterplan veilig werken. “We zijn al gestart met het ontwikkelen van een masterplan machineveiligheid en machinezekerheid. Onderdelen hiervan zijn: proactieve communicatie over de goedkeuringsplicht voor landbouwvoertuigen met ingang van 1 januari 2018; herpositioneren van ons Arbo-keurmerk VA-keur; bouwstenen ontwikkelen voor een integrale campagne veiligheid en zekerheid, gericht op attitudeverandering bij alle stakeholders; een themaplein veiligheid op de landbouwvakbeurs AgroTechniek Holland van 12 t/m 15 september 2018; en afstemming met vakbladen over een meerjarige campagne met artikelen over veilig werken.”

Meer lezen over de intentieverklaring en de initiatieven die nu al zijn gestart? Kijk op www.zeroaccidents2020.nl.

Please follow and like us:
RSS