Nieuws

Afdelingsplannen 2014

fedecom

Wat willen de vijf afdelingen van Fedecom in 2014 oppakken? Hieronder in het kort de activiteitenplannen.

Landbouwtechniek

– lobby en beleid ontwikkelen
– prioriteit bij verkeersveiligheid en duurzaamheid
– statistieken en databank ontwikkelen
– 2 voorjaarsbijeenkomsten organiseren
– ATH organiseren
– nieuwsbrief opzetten
– Arbo- en veiligheidshandboek ontwikkelen voor machines en werkplaatsen
– format ontwikkelen voor onderhoudscontracten
– breed opleiden voor de sector

Veehouderijtechniek

– eenduidige communicatie doorzetten
– opleiding meer aandacht geven
– naast enquête voor Melktechniek ook een voor Staltechniek opzetten
– meer aandacht voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid
– certificeren van werk en kennis
– aandacht voor financiering en bancaire rol

Industrie & Intern transport

– in beeld brengen en profilering van afdeling
– nieuwsbrief, website, deelname aan beurzen
– samenwerken met relevante organisaties als BMWT en Vebit
– verhuurvoorwaarden updaten – productontwikkeling: verhuurtoolbox ontwikkelen
– beleid opzetten rond arbo, opleiding en certificering

Groentechniek

– beleid opstellen t.a.v. opleiding, innovatief en certificering
– speciale aandacht voor toenemende aanbestedingen
– leden meer betrekken
– 2 bijeenkomsten opzetten
– trillingsonderzoek opzetten
– aandacht voor onkruidbestrijding
– GTH voorbereiden
– statistieken ontwikkelen
– Fedecom-keur voorbereiden

Tuinbouwtechniek

– voorbereiden GreenTech Amsterdam
– masterclass samenwerking opzetten (FAST & Syntens)
– verkennen samenwerking met AVAG (installateurs en kassenbouwers)
– tuinbouw meer gezicht geven via lobby
– export verder bevorderen

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten