Nieuws

Actieplan veilige landbouwmachines

fedecom

In het kader van het ontwikkelen van het Programma Markttoezicht 2015-2018 organiseerde de Inspectie SZW op 4 augustus jl. een constructieve sessie met handhavers en vertegenwoordigers van onze sector. Eerder was vastgesteld dat operationele kennis over regelgeving en verantwoordelijkheden te kort schoot. Acties dienen zich dan ook bij voorkeur te richten op bewustwording van de verantwoordelijkheden en het uitvoeren/naleven van de regelgeving.

De CE-markering machinerichtlijn (2006/42/EG) harmoniseert de regels voor de verkoop van machines binnen de EU èn tegelijkertijd moet deze richtlijn een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau waarborgen. Onder de richtlijn vallen machines, verwisselbare uitrustingsstukken, hijs- en hefgereedschappen, etc.

Mechanisatiebedrijven die machines modificeren, extra componenten monteren of componenten samenstellen, zijn volgens de regelgeving de fabrikant van deze machines. Dit houdt formeel in dat zij de aanvullende risico’s inventariseren én beoordelen; het technisch dossier, inclusief handleiding actualiseren; en een verklaring van overeenstemming opstellen.

Fedecom heeft gepleit voor acties die zich richten op de verschillende schakels in het mechanisatiebedrijf dus verkoop, werkplaats en directie. De Inspectie SZW stelt komend najaar een rapport op en aansluitend wordt met stakeholders overleg gepleegd om te komen tot een programma voor 2015-2018.

Let op: productaansprakelijkheid kan niet via verkoopvoorwaarden worden uitgesloten!

Meer informatie overr CE-markering machinerichtlijn vindt u op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten