Landbouwtechniek

Aanzet tot kentekenplicht nieuwe landbouwvoertuigen en MMBS

fedecom

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is voornemens dat alle tractoren en motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS), waarmee de eigenaar op de openbare weg wil rijden, moeten worden voorzien van een kenteken.

Welke voertuigen betreft het?

De minister wil beginnen met nieuwe voertuigen én voertuigen waarmee harder dan 25 km/h gereden kan worden. Uitgezonderd zijn voertuigen waarvoor geen T-rijbewijs is vereist (smaller dan 130 cm en bestemd voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, e.d.), én voertuigen die op afgezette weggedeelten werken aan de weg.

Vastlegging technische gegevens

De minister motiveert haar besluit dat via de kentekenplicht de technische gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar worden vastgelegd. Controle geschiedt door de RDW.

Vooruitlopend op T5-keuring

Deze registratie is ook van belang voor zowel het verkrijgen van ontheffingen als de nieuwe EU richtlijn vanaf mei 2018. Dan start de periodieke technische controle van tractoren – T5 – die sneller kunnen rijden dan 40 km/h.

Nog geen snelheidsverhoging naar 40 km/h

De invoering van een snelheidsverhoging naar 40 km/h op korte termijn acht de minister realistisch noch wenselijk. Zij zal deze snelheidsverhoging pas mogelijk maken zodra het kenteken is ingevoerd. Wegbeheerders mogen vervolgens zelf bepalen op welke wegen er 40 km/h mag worden gereden.

Omkatten tot MMBS ontmoedigen

Het omkatten van personenauto’s tot MMBS wordt ontmoedigd door de invoering van het T-rijbewijs en het kenteken, én een striktere toetsing door de RDW sinds 1 september jl.

  • Fedecom is verheugd dat de minister enkele belangrijke componenten van het gezamenlijke voorstel van LTO, CUMELA en Fedecom heeft overgenomen in haar brief aan de Tweede Kamer. Met gepaste belangstelling volgen we de standpunten van de leden van de Tweede kamer betreffende dit dossier.
Please follow and like us:
RSS