Aanbieding petitie kentekenplicht op donderdag 14 december in Den Haag

Fedecom biedt samen met de brancheorganisaties CUMELA Nederland, Bouwend Nederland, BMWT, TLN, evofenedex, RAI Vereniging en Fehac een petitie aan. Dit geschiedt in het Tweede Kamergebouw voorafgaand aan het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid op donderdag 14 december a.s.
Kernpunt is de het verzoek tot invoering van de generieke kentekenplicht voor alle (land)bouwvoertuigen op de openbare weg.

PERSBERICHT CUMELA

CUMELA Nederland met (land)bouwvoertuigen naar het Binnenhof

Kentekens voor alle (land)bouwvoertuigen zijn noodzakelijk voor registratie en toelating tot de weg, borging van de voertuigveiligheid, snelheidsverhoging naar 40 km/u ten behoeve van toegang tot veiliger landbouwroutes, voor effectieve handhaving op (land)bouwvoertuigen en invoering van APK voor snelle tractoren.

Om die noodzaak te benadrukken, komt brancheorganisatie CUMELA Nederland donderdagmiddag 14 december met (land)bouwvoertuigen naar het Binnenhof in Den Haag. Kamerleden kunnen dan de dimensies ervaren van moderne (land)bouwvoertuigen, wat de eigenschappen zijn en waarom kentekens voor (land)bouwvoertuigen noodzakelijk zijn.

Tevens wordt namens acht organisaties een petitie aangeboden waarin wordt verzocht om spoedige invoering van generieke kentekenplicht voor alle wegmobiele (land)bouwvoertuigen. Brancheorganisaties CUMELA Nederland, Fedecom, Bouwend Nederland, BMWT, TLN, evofenedex, RAI Vereniging en Fehac onderstrepen daarmee het belang van het oorspronkelijke wetsvoorstel kentekening (land)bouwvoertuigen nog steeds volledig. Immers, het is toch merkwaardig dat een snelle elektrische fiets wel een kenteken moet hebben en (land)bouwvoertuigen nog steeds niet.

IJzersterke argumenten
Kentekening van alle (land)bouwvoertuigen:
• borgt voertuigveiligheid (regelt typegoedkeuring en toelating van (land)bouwvoertuigen tot de weg, controle op wettelijke voertuigeisen, regelt APK voor snelle landbouwtrekkers en biedt de mogelijkheid van recall-acties);
• borgt verkeersveiligheid (efficiëntere handhaving en verbeterd verkeersgedrag van bestuurders door opheffen anonimiteit);
• maakt snelheidsverhoging naar 40 km/u mogelijk waardoor wegbeheerders veiliger en meer geschikte landbouwroutes kunnen instellen;
• maakt instellen van één RDW-loket voor ontheffingsplichtige (land)bouwvoertuigen mogelijk;
• waarborgt dat motoren van (land)bouwvoertuigen daadwerkelijk voldoen aan emissie-eisen;
• creëert een gelijk speelveld voor alle ondernemers (alle voertuigen in diverse branches die moeten voldoen aan eenzelfde systematiek van toelating en registratie);
• geeft het voertuig een herleidbare eigenaar/houder (kentekenbewijs is een bewijs van eigendom), bemoeilijkt daarmee diefstal en vergemakkelijkt handhaving;
• garandeert via een datum van eerste toelating (DET) dat onderscheid mogelijk is tussen modern materieel en bestaande voertuigen (onder meer mobiel erfgoed) en daarmee de mogelijkheid van introductie van zwaardere veiligheidseisen voor nieuwe voertuigen, zonder bestaand materieel te treffen;
• biedt zekerheid dat de kosten beperkt blijven tot € 30,- per (land)bouwvoertuig.

Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid
Donderdag 14 december a.s. vindt het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid plaats. Eén van de agendapunten is de brief van voormalig minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen. In de brief kondigt de minister aan dat zij voornemens is het in december 2016 verworpen wetsvoorstel kentekening (land)bouwvoertuigen opnieuw in te dienen bij de Tweede Kamer. In de brief motiveert het ministerie van IenW waarom er gekozen wordt voor invoering van kentekens voor alle (land)bouwvoertuigen in lijn met het oorspronkelijke wetsvoorstel. Wij onderschrijven de conclusie van de toenmalige minister volledig, dat uitsluitend met het oorspronkelijke wetsvoorstel effectief voldaan kan worden aan APK-plicht voor landbouwtrekkers én aangenomen moties inzake snelheidsverhoging en toegang tot wegen voor (land)bouwvoertuigen.

Brede steun voor wetsvoorstel
De steun voor het wetsvoorstel is bijzonder groot. Maar liefst veertig maatschappelijke organisaties als Fietsersbond, VVN, organisaties van wegbeheerders VNG, IPO en Unie van Waterschappen en handhavers zoals politie en OM stemmen volledig in met het wetsvoorstel.

Please follow and like us:
RSS