In 2017 ‘slechts’ 7 dodelijke bedrijfsongevallen in de agrarische en groene sector

fedecom

Jaarlijks vinden er in Nederland circa 18 dodelijke bedrijfsongevallen plaats in de agrarische en groene sector. In 2017 is dit aantal sinds jaren op 7 dodelijke bedrijfsongevallen uitgekomen. Een flinke daling maar nog steeds 7 te veel.

Cumela Nederland, Stigas, LTO Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV, For Farmers, Fedecom, VBNE, Nevedi, Nijhof Wassink en Verbond van Verzekeraars willen de veiligheid en het veiligheidsgedrag in de sector verbeteren. Ze hebben een gezamenlijk de doelstelling geformuleerd van nul dodelijke ongevallen door het werk in de agrarische en groene sector in 2020. Daartoe zal de focus worden gelegd op: technische innovatieve verbeteringen, organisatorische verbeteringen op bedrijfsniveau en veiligheidsgedrag van werkenden.

Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid door:

• Te zorgen voor een actuele RI&E en een geïmplementeerd plan van aanpak.

• Ernstige ongevallen analyseren waarbij gekeken wordt naar techniek, organisatie en gedrag. Hierbij kan een ondernemer zich laten ondersteunen door een veiligheidskundige van Stigas.

• In 2018 worden nieuwe veiligheidseisen gesteld aan nieuwe trekkers. Deelnemers aan ZeroAccidents2020 willen dat deze technische vernieuwingen zo veel mogelijk worden toegepast op bestaande trekkers.

• Dragen van de veiligheidsgordel op trekker op de openbare weg en op hellingen en taluds.
Er zijn wellicht ook andere activiteiten, die kunnen bijdragen het doel van nul dodelijke ongevallen door het werk in de agrarische en groene sector te bereiken. Ondernemers die daar u ideeën over hebben kunnen die mailen aan Peter Bredius van Stigas.

Zie voor meer informatie de website Zero accidents 2020.

bron: CUMELA Nerderland, 25/01/18

Please follow and like us:
RSS