11 Miljoen voor vernieuwing en verduurzaming Brabantse agrofoodsector

fedecom

POP3 Brabant is op zoek naar projecten die bijdragen aan een transitie van ons agrofood-systeem: een overgang van een overwegend op kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan. De provincie Noord-Brabant stelt daarvoor ruim 11 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor de helft uit cofinanciering van de provincie. Specifiek gaat het bij deze openstelling om drie maatregelen binnen POP3: samenwerking voor innovaties (EIP), fysieke investeringen en kennisoverdracht. Projecten kunnen ingediend worden van 5 maart (9.00 uur) tot en met 16 april (17.00 uur). Stimulus Programmamanagement voert de regeling uit.

Heeft u interesse?
Op donderdag 1 februari en maandag 5 februari vinden de informatiebijeenkomsten plaats. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over de inhoud en mogelijkheden van de drie openstellingen, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we u nuttige tips en tricks.

Kijk ook op de website www.stimulus.nl/pop-brabant

Please follow and like us:
RSS