fedecom CEMA nieuwsbrief editie juni 2022

De CEMA brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Hier vindt u de editie van juni 2022 Iedere nieuwe editie zal Fedecom onder Nieuws op deze website publiceren. U kunt de nieuwsbrief via bovenstaande link bekijken.

Veilig werken aan elektrische installaties in de agrarische sector

Onderstaand rapport is bedoeld om te informeren over de veiligheidsregels met betrekking tot het werken aan of met elektrische installaties in de agrarische omgeving. Met name in stallen waar dieren gehouden worden. In het onderstaande rapport wordt elektrische veiligheid vanuit verschillende invalshoeken bekeken.

Kenteken met beperkte geldigheidsduur

RDW heeft op grond van de huidige lange doorlooptijd van het traject aanvraag-goedkeuringsafspraak besloten dat voor (nieuwe) voertuigen die wachten op een individuele goedkeuring de mogelijkheid wordt geboden om een kentekenbewijs met een tijdelijke geldigheid te verkrijgen. Aanvragen voor nieuwe voertuigen en herregistratie met CVO Voor de voertuigen die wachten op een reguliere inschrijving, herregistratie […]

SLIM subsidie biedt handvaten en opleidingsmogelijkheden bij groei onderneming

De overheid heeft miljoenen vrijgemaakt voor trajecten die erop gericht zijn ‘leren en ontwikkelen’ te stimuleren. Ook voor bedrijven in de mechanisatiebranche staan deze subsidiegelden ter beschikking. De zogenaamde SLIM-regeling is erop gericht de leercultuur te verbeteren en kennisoverdracht te bevorderen. Eventueel met hulp van een bureau voor loopbaan- en competentieontwikkeling kunnen werknemers en werkgevers […]

Vertigo Technologies winnaar van Topsector T&U Innovation Prize 2022

Op donderdag 23 juni was de uitreiking van de vierde Topsector T&U Innovation Prize. De jury riep Vertigo Technologies uit als winnaar. Planthunters ging er met de publieksprijs vandoor. De beide winnaars zijn erin geslaagd om een innovatie te ontwikkelen die aantoonbaar kan bijdragen aan het optimaliseren van de waardeketen (value chain). De uitreiking vond […]

fedecom CEMA Business Barometer juni 2022

De CEMA Business Barometer wordt maandelijks gehouden bij het senior management van ca. 120 bedrijven uit 9 landen van de Europese agrotechnische industrie. De uitvoering wordt gedaan door VDMA onder verantwoordelijkheid van CEMA. CEMA Business Barometer Report juni 2022 CEMA is de Europese vereniging voor de landbouwmachine-industrie. Sinds 50 jaar fungeert CEMA als een netwerk […]

Persbericht Jaarvergadering Fedecom 21 juni op Papendal!

Mechanisatiesector: geen escalatie, maar innovatie! De klimaatmaatregelen van het Kabinet dreigen tot een totale chaos te leiden. De stikstofplannen van Minister van der Wal ontmoeten grote weerstand van de agrariërs en plattelandsbevolking. Fedecom vindt het noodzakelijk om de mogelijkheden van management en technische innovaties snel, praktisch en financieel te stimuleren. Dat geeft sneller emissiereductie en […]

Persbericht Nieuw perspectief voor mechanisatie techniek met alternatieve energie

Nederland wil het gebruik van fossiele brandstoffen uitfaseren. Deze brandstoffen worden ook gebruikt in machines voor de (land-)bouw en intern transport. Opleidings- en ontwikkelingsfonds OOM en branchevereniging Fedecom lieten daarom onderzoeken op welke manier bedrijven en werknemers geraakt zullen worden door de energietransitie en wat er gedaan moet worden om het huidige en toekomstige personeel […]