Publicaties

BIM Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)
Brochure Inspectie SZW

Uitslagen enquête Corona
Fedecom heeft in de periode 9 tot 15 april een onderzoek uitgevoerd onder haar leden over de gevolgen van de Corona-crisis.

Short-term outlook for EU Agricultural markets in 2019 en 2020
Gepubliceerd 3 juli 2019 door de Europese Commissie

Beleidsplan Fedecom 2016 – 2018
Vooruitgang door samenwerking in techniek

Nederlandse tuinbouw op weg 2030
Rapport Rabobank

Presentatie ‘De Agrotechniekbranche in Nederland’
Erwin Ros en Gerard Heerink hielden op 14 januari 2016 een presentatie op de LTU Tage in Würzburg. In deze presentatie werd aandacht besteed aan de kengetallen en ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw. Ook gingen ze in op de strategie, organisatie en initiatieven van Fedecom.

VDMA Economisch rapport landbouwmachines 2015

VDMA Economisch rapport landbouwmachines 2014

Agrofood Strategy Trends 2013 ‘Spring er uit !”
Rapport van Berenschot

ING visie op sectoren 2014

HighTech Agrosystems: Made in Holland in het kwadraat
Rapport van ABN-AMRO gepresenteerd op 10 oktober 2012

VDMA economic report 2012

Visie op Agrifood
Visie op Agrarisch
Visie op Industrie
Sectorupdates van ABN-AMRO gespresenteerd op 25 mei 2010

Rapport ‘Grip op de toekomst’
Op 4 februari 2009 is tijdens het symposium van voormalig Federatie Agrotechniek dit rapport gepresenteerd. In deze ’toekomstverkenning’ worden een aantal zaken en ontwikkelingen op een rij gezet.
Bijlagen behorende bij rapport Grip op de toekomst

Rapport Landbouwmachines
Op 2 december 2008 is het Rapport Landbouwmachines van ING Lease verschenen. Dit rapport beschrijft de relevante bedrijfseconomische en technische facetten van tractoren, aardappelrooiers, maaidorsers, hakselaars en voermengwagens.

Rapport De Landbouwmechanisatie van de toekomst
Tijdens het openingscongres van Agrovak 2008 is dit rapport gepresenteerd. Het betreft een onderzoek naar de toekomst van de landbouwmechanisatie bij verdere schaalvergroting. Het onderzoek is gehouden onder 3700 melkveehouders, akkerbouwers en loonwerkers.