T-rijbewijsplicht vanaf 1 juli 2015 in Dossier T-rijbewijs

De Tweede en Eerste kamer hebben, na enkele jaren voorbereiding, ingestemd met de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht (T-rijbewijs) voor landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en).

Vragen en antwoorden T-rijbewijs in Dossier T-rijbewijs

Vraag en antwoord met betrekking tot het T-rijbewijs is te vinden op de website van het CBR