Meest gestelde vragen – Eigenaren

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze pagina worden ontleend. Hoewel Fedecom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze kennisbank en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fedecom wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze kennisbank uitdrukkelijk van de hand.

Eigenaren

Eigenaren van (landbouw)voertuigen dienen zich te overtuigen dat voertuigen en voertuigcombinatie veilig zijn, voldoen aan de wet, om mee te werken en te rijden, zowel op privaat terrein als op de openbare weg.
Vraag Antwoord
1. Aan welke kenmerken kan ik zien dat het landbouwvoertuig of de voertuigcombinatie voldoet aan de wegenverkeerswet en/of de Arbowet? Wegenverkeerswet
Voertuigen gekocht vóór 1 januari 2018 moeten technisch in orde zijn m.b.t.:
– Koppelingen
– Remmen
– Aslasten
– Afmetingen
– Verlichting – signalering
– Markeringen, afgeknotte driehoek en breedte
De details vind u in de Regeling Voertuigen
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20
Afdeling 8. Landbouw- of bosbouwtrekkers,
artikel 5.8.0 e.v.
Afdeling 14. Landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
artikel 5.14.0 e.v.
U dient zich zelf te overtuigen dat betreffende voertuigen voldoen aan de wet. U kunt vrijwillig een keuring laten uitvoeren door de RDW.Voertuigen gekocht vanaf 1 januari 2018 moeten voldoen aan de bovengenoemde technische eisen
én beschikken over een verklaring dat het voertuig is goedgekeurd.
Zo’n goedkeuringsverklaring betreft:
– NL-GOEDKEURINGSCERTIFICAAT INDIVIDUEEL VOERTUIG of
– Certificaat van Overeenstemming of Certificate of Conformity
Zie ook vraag/antwoord 2.Arbowet
Bij veiligheid op het werk gaat het om het werken met veilige en goedgekeurde arbeidsmiddelen, zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties.
Arbeidsmiddelen die periodiek worden gekeurd zijn voorzien van een keurmerk. De veiligheidskeuring
‘VA-keur’ kan worden uitgevoerd door bedrijven, die zijn aangesloten bij brancheorganisatie Fedecom.
2. Welke wetgeving beschrijft deze goedkeuringsplicht? De zogenaamde Regeling Voertuigen, Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 3.1, zie
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20
3. Wat zijn de belangrijkste nieuwe eisen vanaf 1 januari 2018 behorende bij een goedkeuringsverklaring van landbouwvoertuigen op de openbare weg? De belangrijkste nieuwe technische eisen vanaf 1 januari 2018 zijn:
Trekkers:
– Tweeleiding remsysteem (hydrauliek of pneumatiek)
Aanhangwagen:
– Losbreekreminrichting
– Tweeleidingremsysteem
– Remvertraging 5 m/s2 (< 30 km/u = 3,5 m/s2)
– Remmen op minimaal 2 wielen van iedere as > 30 km/u
– Automatische lastafhankelijke remkrachtregeling
– Stootbalk voertuigcategorie R
– Oplooprem toegestaan voor R/S ≤ 8.000 kg
– Uitstekende/scherpe delen
4. Vanwaar deze nieuwe eisen? De Nederlandse nieuwe eisen (wet) zijn gebaseerd op de Europese Verordening 167/2013. Deze Verordening verplicht EU landen dat trekkers, aanhangers en voertuigcombinaties integraal voldoen aan nieuwe eisen betreffende veiligheid waaronder remmen, koppelingen, verlichting en markeringen.
5. Voor welke voertuigen geldt deze wetgeving? Landbouw- of bosbouwtrekker: voertuig van de voertuigcategorie T (trekker op wielen) of C (trekker op rupsen), dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken of landbouw- of bosbouwaanhangwagens.
Aanhangwagen: voertuig dat is bestemd om aan een motorvoertuig te worden gekoppeld:
– voertuigcategorie R, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen die voornamelijk is bestemd voor transport, b.v. een kipper;
– voertuigcategorie S, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen met een werktuigfunctie, ook wel genoemd een ‘verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk’, b.v. een oprolpers.
6. Nieuwe voertuigen moeten vanaf 1 januari 2018 zijn voorzien van een tweeleiding remsysteem, hydrauliek of pneumatiek.
Welke consequenties heeft dit voor het veilig rijden met nieuwe voertuigen in combinatie met bestaande voertuigen?
Een voertuigcombinatie van een bestaand en een nieuw voertuig dient veilig te zijn, dus een trekker met een éénleiding hydraulisch remsysteem koppelen aan tweeleiding hydraulisch geremde aanhangwagen is niet veilig. Dit geldt ook voor het koppelen van een trekker met een tweeleiding hydraulisch remsysteem aan een aanhangwagen met een éénleiding hydraulisch remsysteem. Dus voertuigen moeten worden aangepast.
Nieuwe trekkers mogen extra zijn voorzien van een éénleiding remsysteem, om bestaande voertuigen veilig te kunnen koppelen.
Bij een pneumatisch remsysteem dienen trekker én aanhangwagen hiervan te zijn voorzien.
7. Wat is de definitie van de openbare weg? De Wegenverkeerswet 1994 beschrijft: ‘alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’.
Let op: vrij toegankelijke erven zijn in deze ook openbare weg.
8. Indien ik geen gebruik maak van de openbare weg, geldt dan ook de goedkeuringsplicht? Nee, de goedkeurplicht is gekoppeld aan het rijden op de openbare weg.
Let op: definitie ‘openbare weg’ zie antwoord 7.
9. Waar moet ik op letten als ik een nieuw landbouwvoertuig koop? Dat het landbouwvoertuig beschikt over een verklaring dat deze is goedgekeurd voor het rijden op de openbare weg, zie antwoord 1.
10. Als ik een voertuig met een goedkeuring aanpas, vervalt dan de goedkeuring? Als u een wijziging aanbrengt aan een voertuig, kan het zijn dat de RDW het voertuig moet (her)keuren. In hoofdstuk 6 van de Regeling Voertuigen kunt u nakijken of u de wijziging die u aanbrengt moet laten keuren.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20#Hoofdstuk6
11. Als ik een voertuig gekocht/geleverd vóór 1 januari 2018 hebt aangepast of wil aanpassen, welke verantwoordelijkheid heb ik dan als eigenaar in relatie tot de veiligheid van het voertuig. Indien het betreffende voertuig een goedkeuring had, zoals de meeste (jonge) trekkers, en u wijzigt de constructie van een voertuig, dan kan het zijn dat de RDW het voertuig moet (her)keuren. Zie antwoord 10.
Betreft het een voertuig met een CE-verklaring, dan geldt dat degene die de wijziging uitvoert in juridische zin de ‘fabrikant’ wordt. De fabrikant is dan verantwoordelijk voor een aanvullende CE-verklaring met o.a. beschreven constructiewijziging, risicoanalyse preventieve voorzieningen en een aanvulling op de handleiding.
12. Waar kan ik terecht bij vragen aan de RDW? info@rdw.nl
Of m.b.t. landbouwvoertuigen de RDW keuringsstations:
– Almelo
– Zwolle
– Roosendaal
– Veldhoven
13. Is deze nieuwe wetgeving ook van kracht voor nieuwe zelfrijdende machines? Neen.
14. Het maximum laad gewicht van de aanhanger is minder dan 750 kg, gelden al deze regels dan ook? Ja, elke aanhanger, op de markt geplaatst vanaf 1 januari 2018, moet zijn goedgekeurd.
Nee, niet al de regels gelden voor aanhangers met een maximaal toelaatbaar beladen massa van minder dan 750 kg, waaronder een rem. Wel geldt de hulpkoppeling en de losbreekreminrichting
In Nederland verzorgt RDW deze goedkeuring.
15. Wat is het verschil tussen goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring? Met de goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring bedoelen we feitelijk hetzelfde.
De goedkeuringsplicht is verplicht om op de openbare weg te mogen rijden, oftewel verplicht om toegelaten te worden tot het rijden op de openbare weg.

Lees ook de andere vragen & antwoorden:
Algemeen >>
Bestuurders >>
Dealers/wederverkopers >>
Fabrikanten >>

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag hieronder.