Meest gestelde vragen – Bestuurders

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze pagina worden ontleend. Hoewel Fedecom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze kennisbank en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fedecom wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze kennisbank uitdrukkelijk van de hand.

Bestuurders

Alvorens met een (landbouw)voertuig te gaan rijden op de openbare weg dient de bestuurder zich te overtuigen dat het voertuig of de voertuigcombinatie veilig kan deelnemen aan het verkeer én dus voldoet aan de wet.
Vraag Antwoord
1. Aan welke kenmerken kan ik zien dat het landbouwvoertuig of de voertuigcombinatie voldoet aan de wegenverkeerswet? Voertuigen gekocht vóór 1 januari 2018 moeten technisch in orde zijn m.b.t.:
– Koppelingen
– Remmen
– Aslasten
– Afmetingen
– Verlichting – signalering
– Markeringen, afgeknotte driehoek en breedte
De details vind u in de Regeling Voertuigen
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20
Afdeling 8. Landbouw- of bosbouwtrekkers,
artikel 5.8.0 e.v.
Afdeling 14. Landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
artikel 5.14.0 e.v.Voertuigen gekocht vanaf 1 januari 2018 moeten voldoen aan de bovengenoemde technische eisen
én beschikken over een verklaring dat het voertuig is goedgekeurd.
Zo’n goedkeuringsverklaring betreft:
– NL-GOEDKEURINGSCERTIFICAAT INDIVIDUEEL VOERTUIG of
– Certificaat van Overeenstemming of Certificate of Conformity
Zie ook vraag/antwoord 3.
2. Ben ik als bestuurder verantwoordelijk dat de voertuigen (wettelijk) in orde zijn of de eigenaar van de voertuigen? Verantwoordelijk voor het in het verkeer brengen van een voertuig is de bestuurder. Indien de technische staat van het voertuig niet in orde is en/of hierdoor een ongeval gebeurt, dan zal daar vanuit de wegenverkeerswet de bestuurder op worden aangesproken.
Rijdt de bestuurder in opdracht van de werkgever met het voertuig dan kan ook de werkgever/eigenaar worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het beschikbaar stellen van veilige arbeidsmiddelen.
3. Wat zijn de belangrijkste nieuwe eisen vanaf 1 januari 2018 behorende bij een goedkeuringsverklaring? De belangrijkste nieuwe technische eisen vanaf 1 januari 2018 zijn:
Trekkers:
– Tweeleiding remsysteem (hydrauliek of pneumatiek)
Aanhangwagen:
– Losbreekreminrichting
– Tweeleidingremsysteem
– Remvertraging 5 m/s2 (< 30 km/u = 3,5 m/s2)
– Remmen op minimaal 2 wielen van iedere as > 30 km/u
– Automatische lastafhankelijke remkrachtregeling
– Stootbalk voertuigcategorie R
– Oplooprem toegestaan voor R/S ≤ 8.000 kg
– Uitstekende/scherpe delen
4. Vanwaar deze nieuwe eisen? De Nederlandse nieuwe eisen (wet) zijn gebaseerd op de Europese Verordening 167/2013. Deze Verordening verplicht EU landen dat trekkers, aanhangers en voertuigcombinaties integraal voldoen aan nieuwe eisen betreffende veiligheid waaronder remmen, koppelingen, verlichting en markeringen.
5. Voor welke voertuigen geldt deze wetgeving? Landbouw- of bosbouwtrekker: voertuig van de voertuigcategorie T (trekker op wielen) of C (trekker op rupsen), dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken of landbouw- of bosbouwaanhangwagens.
Aanhangwagen: voertuig dat is bestemd om aan een motorvoertuig te worden gekoppeld:
– voertuigcategorie R, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen die voornamelijk is bestemd voor transport, b.v. een kipper;
– voertuigcategorie S, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen met een werktuigfunctie, ook wel genoemd een ‘verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk’, b.v. een oprolpers.
6. Nieuwe voertuigen moeten vanaf 1 januari 2018 zijn voorzien van een tweeleiding remsysteem, hydrauliek of pneumatiek.
Welke consequenties heeft dit voor het veilig rijden met nieuwe voertuigen in combinatie met bestaande voertuigen?
Een voertuigcombinatie van een bestaand en een nieuw voertuig dient veilig te zijn, dus een trekker met een éénleiding hydraulisch remsysteem koppelen aan tweeleiding hydraulisch geremde aanhangwagen is niet veilig. Dit geldt ook voor het koppelen van een trekker met een tweeleiding hydraulisch remsysteem aan een aanhangwagen met een éénleiding hydraulisch remsysteem. Dus voertuigen moeten worden aangepast.
Nieuwe trekkers mogen extra zijn voorzien van een éénleiding remsysteem, om bestaande voertuigen veilig te kunnen koppelen.
Bij een pneumatisch remsysteem dienen trekker én aanhangwagen hiervan te zijn voorzien.
7. Wat is de definitie van de openbare weg? De Wegenverkeerswet 1994 beschrijft: ‘alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’.
Let op: vrij toegankelijke erven zijn in deze ook openbare weg.
8. Indien de bestuurder geen gebruik maakt van de openbare weg, geldt dan ook de goedkeuringsplicht? Nee, de goedkeurplicht is gekoppeld aan het rijden op de openbare weg.
Let op: definitie ‘openbare weg’ zie antwoord 7.
9. Waar moet ik op letten als ik een nieuw landbouwvoertuig koop? Dat het landbouwvoertuig beschikt over een verklaring dat deze is goedgekeurd voor het rijden op de openbare weg, zie antwoord 1.
10. Het maximum laad gewicht van de aanhanger is minder dan 750 kg, gelden al deze regels dan ook? Ja, elke aanhanger, op de markt geplaatst vanaf 1 januari 2018, moet zijn goedgekeurd.
Nee, niet al de regels gelden voor aanhangers met een maximaal toelaatbaar beladen massa van minder dan 750 kg, waaronder een rem. Wel geldt de hulpkoppeling en de losbreekreminrichting
In Nederland verzorgt RDW deze goedkeuring.
11. Wat is het verschil tussen goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring? Met de goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring bedoelen we feitelijk hetzelfde.
De goedkeuringsplicht is verplicht om op de openbare weg te mogen rijden, oftewel verplicht om toegelaten te worden tot het rijden op de openbare weg.

Lees ook de andere vragen & antwoorden:
Algemeen >>
Eigenaren >>
Dealers/wederverkopers >>
Fabrikanten >>

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag hieronder.