Meest gestelde vragen – Algemeen

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze pagina worden ontleend. Hoewel Fedecom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze kennisbank en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fedecom wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze kennisbank uitdrukkelijk van de hand.

Algemeen

1. Wat is de belangrijkste wijziging in de nieuwe wetgeving voertuigeisen 2018? Vanaf 1 januari 2018 moeten nieuwe landbouwvoertuigen, trekkers en aanhangwagens, zijn goedgekeurd voor het rijden op de openbare weg.
2. Welke wetgeving beschrijft deze goedkeuringsplicht? De zogenaamde Regeling Voertuigen, Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 3.1, zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20
3. Vanwaar deze nieuwe eisen? De Nederlandse nieuwe eisen zijn gebaseerd op de Europese Verordening 167/2013. Deze Verordening verplicht EU landen dat trekkers, aanhangers en voertuigcombinaties integraal  voldoen aan nieuwe eisen betreffende veiligheid waaronder remmen, koppelingen, verlichting en markeringen.
4. Welke type aanhangers betreft deze wetgeving? Aanhangwagen: voertuig dat is bestemd om aan een motorvoertuig te worden gekoppeld:
voertuigcategorie R, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen die voornamelijk is bestemd voor transport, b.v. een kipper;
– voertuigcategorie S, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen met een werktuigfunctie, ook wel genoemd een ‘verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk’, b.v. een oprolpers.
5. Wie verstrekt een goedkeuring? In Nederland verstrekt de RDW:
– een individuele goedkeuring (één machine),
– een nationale kleine serie typegoedkeuring of
– een Europese typegoedkeuring.
Europese typegoedkeuringen kunnen worden verstrekt door alle erkende goedkeuringsinstanties in Europa.
6. Hoe weet ik als koper van een trekker en/of aanhangwagen dat deze is goedgekeurd? De koper van een trekker en/of aanhangwagen, nieuw op de markt vanaf 1 januari 2018, waarmee op de openbare weg wordt gereden, dient te beschikken over een
– verklaring van individuele goedkeuring of
– Certificaat van Overeenstemming oftewel Certificate
of Conformity van een nationale kleine serie
typegoedkeuring of een Europese typegoedkeuring.
7. Wat zijn de belangrijkste technische wijzigingen/eisen in relatie tot goedkeuringsplicht vanaf 1 januari 2018? De belangrijkste nieuwe technische eisen
Trekkers: 2-leiding remsysteem
(hydrauliek of pneumatiek)
Aanhangwagen:
– Losbreekreminrichting
– Tweeleidingremsysteem
– Remvertraging 5 m/s2 (< 30 km/u = 3,5 m/s2)
– Remmen op minimaal 2 wielen van iedere as > 30 km/u
– Automatische lastafhankelijke remkrachtregeling
– Stootbalk voertuigcategorie R
– Oplooprem toegestaan voor R/S ≤ 8.000 kg
8. Moeten bestaande voertuigen ook worden aangepast aan de nieuwe eisen? Bestaande voertuigen, op de markt geplaats voor 1 januari 2018, hoeven niet te worden aangepast.
Let op 1: wel dienen voertuigen, individueel en als voertuigcombinatie te voldoen aan de zogenaamde permanente eisen, zie Regeling Voertuigen.
Afdeling 8. Landbouw- of bosbouwtrekkers,
artikel 5.8.0 e.v.
Afdeling 14. Landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
artikel 5.14.0 e.v.
Let op 2: een voertuigcombinatie van een bestaand en een nieuw voertuig dient veilig te zijn, dus een trekker met een éénleiding hydraulisch remsysteem koppelen aan tweeleiding hydraulisch geremde aanhangwagen is niet veilig. Dit geldt ook voor het koppelen van een trekker met een tweeleiding hydraulisch remsysteem aan een aanhangwagen met een éénleiding hydraulisch remsysteem. En bij een pneumatisch remsysteem dienen trekker én aanhangwagen hiervan te zijn voorzien.
9. Het maximum laad gewicht van de aanhanger is minder dan 750 kg, gelden al deze regels dan ook? Ja, elke aanhanger, op de markt geplaatst vanaf 1 januari 2018, moet zijn goedgekeurd.
Nee, niet al de regels gelden voor aanhangers met een maximaal toelaatbaar beladen massa van minder dan 750 kg, waaronder een rem. Wel geldt de hulpkoppeling en de losbreekreminrichting
In Nederland verzorgt RDW deze goedkeuring.
10. Wat is het verschil tussen goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring? Met de goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring bedoelen we feitelijk hetzelfde.
De goedkeuringsplicht is verplicht om op de openbare weg te mogen rijden, oftewel verplicht om toegelaten te worden tot het rijden op de openbare weg.

Voor onderstaande doelgroepen is aanvullende informatie beschikbaar:
Bestuurders >>
Eigenaren >>
Dealers/wederverkopers >>
Fabrikanten >>

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag hieronder.