Digitaal handboek machine-eisen

Op dit moment wordt er gewerkt aan het digitaal handboek rondom de machine- eisen en veiligheid. Zodra deze beschikbaar is, worden de Fedecom-leden hierover geïnformeerd. Dan is er de mogelijkheid voor leden om het handboek op te vragen bij het secretariaat van Fedecom.