Landbouwmachines & wet- en regelgeving 2017 in Kentekening

De Tweede Kamer heeft op 13 december 2016 het wetsvoorstel kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen verworpen. Hiermee zijn ook de snelheidsverhoging van 25 naar 40 km/u én de uitvoeringswijze APK voor trekkers met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/u ´aangehouden´.

Tweede Kamer verwerpt wetsvoorstel kentekenplicht in Dossier Kentekening

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen verworpen. De tegenstemmers hadden een nipte meerderheid ten opzichte van de vóórstemmers, 71 tegen 69 stemmen. Met LTO, CUMELA, Bouwend Nederland en BMWT had Fedecom een breed collectief gevormd dat het wetsvoorstel steunde.

Tweede Kamer stemt op 13 december a.s. over het wetsvoorstel kentekenplicht (land)bouwvoertuigen in Dossier Kentekening

Op 7 december jl. vond in de Tweede Kamer plenair overleg plaats over de ‘Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (plenaire afronding in één termijn)’.

Factsheets kentekening in Dossier Kentekening

De RDW heeft factsheets opgesteld om onze sector te informeren over de aanstaande kentekenplicht, deze kentekenplicht dient nog door de Tweede Kamer te worden bekrachtigd.

  • Factsheet algemeen: geeft algemene informatie over de invoering van de kentekenplicht
  • Factsheet fabrikanten: schetst het proces van ‘typegoedkeuring’ om een kenteken te verkrijgen
  • Factsheet importeurs: schetst de processen ‘Inschrijven in het kentekenregister’ en de ‘Erkenning bedrijfsvoorraad’ om uw handelsvoorraad te registreren
  • Factsheet dealers en handelaren: schetst de processen ‘Erkenning bedrijfsvoorraad’, ‘Tenaamstellen’, ‘Handelaarskenteken’, ‘Online Registratie Export Handelaren’ en ‘Erkenning Export Dienstverlening’.
  • Q & A Kentekenplicht: RDW beantwoord vragen over kentekenplicht

 

fedecom Informatiedocument bijeenkomsten kentekenen voorjaar 2016 in Dossier Kentekening

In het voorjaar van 2016 heeft Fedecom in samenwerking met de RDW informatiebijeenkomsten georganiseerd over de invoering van de kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT’s). motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), Mobiele Machines (MM) en de daardoor voortbewogen aanhangwagens (LBTA) per 1 januari 2017. Het informatiedocument dat naar aanleiding van deze bijeenkomsten is gemaakt kunt u hier downloaden.

fedecom Kenteken draagt bij aan verkeersveiligheid in Dossier Kentekening

‘Al jarenlang bepleit Fedecom de invoering van kentekenen. Nu een paar maanden aan het werk bij Fedecom zie en merk ik waarom dit zo belangrijk is om verkeersongelukken te voorkomen. Daarom  zijn wij met onder meer Cumela, TLN, RDW, Verkeerspolitie en de Nationale Raad voor Veiligheid van mening dat met kentekenen van landbouwvoertuigen de juiste balans wordt gevonden tussen  maatschappelijk en economisch belang.’ Gerard Heerink, directeur Fedecom

fedecom Politie gaat actief bijdragen aan veilig landbouwverkeer in Dossier Kentekening

Het thema landbouwverkeer heeft zich in de afgelopen jaren een plaats verworven op de nationale agenda. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 2010, vakbeurs Agrotechniek Holland 2012, regionale initiatieven van politiekorpsen, voorlichtingscampagnes van LTO en Cumela, de introductie van het T-rijbewijs en het voornemen om landbouwvoertuigen te voorzien van een kenteken.

fedecom Kenteken landbouwvoertuig goed voor veiligheid én portemonnee in Dossier Kentekening

Begin 2014 zijn er rondom verkeersveiligheid van mobiele (land)bouwvoertuigen enkele nieuwe ontwikkelingen. Het ontwerpbesluit ‘Trekkerrijbewijs’ wordt dit voorjaar in de Tweede Kamer behandeld en wordt naar verwachting per 2015 ingevoerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een adviesaanvraag voor registratie van (land)bouwvoertuigen door middel van kentekening

fedecom Kentekenen tractoren en voertuigen met een beperkte snelheid in Dossier Kentekening

Het kenteken gaat gelden voor tractoren en machines met een beperkte snelheid.

fedecom Veilig (land)bouwverkeer alleen door periodieke technische keuring in Dossier Kentekening

Periodiek technisch keuren van trekkers is een must. Dat is de stellige overtuiging van Fedecom.