fedecom Inflatie
‘De grote vraag is of grondstoffen nog wel beschikbaar zijn en hoe de prijsstijgingen in de keten worden doorberekend’ Je hebt van die periodes dat het lijkt alsof alles ineens drie keer zo duur is geworden. Oorzaken zijn vaak wel aanwijsbaar, zoals logistieke verstoringen die optreden na een periode van...
Lees meer >>
En de boer ploegde voort
Als ik dacht aan Oekraïne, dan dacht ik als eerste altijd aan het woord ‘graanschuur’. De graanschuur van Europa en andere continenten met zijn uitgestrekte velden. Dit woord is vervangen door ‘brandhaard’ en hoe groot die brandhaard is of gaat worden is voor iedereen een grote vraag. De situatie zorgelijk...
Lees meer >>
Gezocht: eendracht en daadkracht
Als je de media volgt word je bepaald niet vrolijk van de nieuwsberichten.We ervaren dagelijks hoe verdeeld de bevolking en de politiek zijn over coronamaatregelen, stikstofbeleid en woningbouw. Ontevredenheid en wantrouwen liggen op elke hoek van de straat op de loer. En voor elke mening en opinie hebben we langzamerhand...
Lees meer >>
fedecom Belangenbehartiging: een vak met nieuwe uitdagingen
Traditioneel wordt onder zakelijke belangenbehartiging verstaan dat clubs proberen invloed uit te oefenen op de overheid om regels en wetten voor de bedrijven (of andere belangengroep) minder knellend of ruimer te maken zodat kosten worden verlaagd of opbrengsten verhoogd. Vroeger was dat speelveld ook overzichtelijk. Er waren belangenorganisaties van werkgevers...
Lees meer >>
fedecom Is digitaal de toekomst?
Wil je er in de toekomst nog toe doen, dan moet je digitaal verbonden zijn in en met de samenleving. Dat is afgelopen jaar klip en klaar geworden in de corona lockdown periode. Als je buiten de cruciale bedrijfstakken geen webshop of digitale bestelmogelijkheden tot je beschikking had of hebt,...
Lees meer >>
fedecom Vreemde tijden
Vanaf de uitbraak van COVID-19 oftewel Corona staat de wereld op zijn kop. En ons dagelijks leven en werken ook. Woorden en begrippen als “intelligente lock-down” of “1,5 meter samenleving” of “het nieuwe normaal”, waren tot 4 maanden geleden volslagen onbekend. Nu weten we dat we de eerste golf corona...
Lees meer >>
fedecom Over de onzekerheid van ons leven en werken
We zijn met z’n allen in een situatie met een wereldepidemie, een pandemie, terechtgekomen. Onvoorstelbaar grote aantallen mensen zijn wereldwijd geïnfecteerd met het akelige Coronavirus en veel mensen uit vooral de kwetsbare groepen zijn al overleden. Volgens de deskundigen gaat het geruime tijd duren voordat we het virus enigszins onder...
Lees meer >>
fedecom Bouwen aan Vertrouwen
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat blijkt als je de stikstofcrisis, de PFAS-ellende en de misère rond de CO2-maatregelen volgt. Het labiele vertrouwen in de politiek, de overheid en de media is in razende vaart verdampt. Experts die elkaar tegenspreken, politici die op emotie of populisme standpunten...
Lees meer >>
fedecom ZZP: Zonder Ziektekostenverzekering en Pensioenvoorziening?
In Nederland kennen we ondertussen meer dan 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel, de zzp-ers. En dat is een bonte verzameling werkenden met zeer uiteenlopende intenties en doelen. Zo is er een groep zelfstandigen die als adviseur of consultant diensten aan verschillende opdrachtgevers aanbiedt. Er is een groep die voor zichzelf...
Lees meer >>
fedecom Klimaat en kringloop
De tegenstellingen in de samenleving lopen op wanneer het gaat om de opwarming van de aarde. We krijgen het er met z’n allen zo langzamerhand benauwd van. De klimaatverandering is te wijten aan de broeikasgassen die wij via gebruik van alle hulpmiddelen, als methaan, stikstofoxide en koolstofdioxide uitstoten. Er zijn...
Lees meer >>