Jaarvergadering 2020 ‘Bouwen aan vertrouwen’

Het vertrouwen van ondernemers in overheden, politiek en organisaties is tot onder het vriespunt gedaald. Klimaatmaatregelen jagen de kosten omhoog, terwijl het effect op een beter milieu wordt betwijfeld. De aangescherpte eisen aan emissie van stikstof, CO2, PFAS en gewasbeschermingsmiddelen zijn nog maar een kleine voorbode van wat de (land)bouw te wachten staat. Dit geeft spanningen in economische sectoren zoals in de (land)bouw en grondverzet, zoals blijkt uit de recente acties van boeren en bouwers. En deze druk gaat niet voorbij aan de toeleveranciers van machines en techniek in deze sectoren.

Cor Molenaar

Tegelijkertijd dringt de digitalisering door tot in alle uithoeken van de wereld; internet, social media, webshops, big data spoelen over ons heen. Dat geeft misschien ook ongekende kansen om op een nieuw speelveld te spelen. Hoe ga je als ondernemer in de branche van vernieuwing en innovatie van techniek om met deze veranderingen? Hoe ga je in de dagelijkse praktijk het eigen bedrijf op deze toekomst inrichten? Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing, presenteert wat er op het terrein van e-marketing allemaal beweegt en wat bedrijven in de branche er wel of niet direct van kunnen toepassen.

Bekijk hier zijn presentatie.

 

 

Cees Veerman

Cees Veerman, oud-minister van LNV, gaat in op “Bouwen aan vertrouwen, hoe kan de branche aansluiten op verwachtingen van de boer en tuinder en wat betekenen de klimaatmaatregelen en europese green deal voor de agro, groenbeheer en logistiek?” Hij zal schetsen wat de sector en branche kunnen doen om het vertrouwen in elkaar en de overheid kunnen herwinnen.

Bekijk hier zijn presentatie.

 

 

 

Veranderingen en vernieuwing vereisen vertrouwen van producenten, leveranciers, afnemers/klanten en de overheid. Vertrouwen is nodig om elkaar de ruimte te gunnen om activiteiten en business uit te voeren, zodat er toekomstperspectief voor ondernemers is. Dus is de vraag: hoe bouwen we aan vertrouwen in elkaar, in onze afnemers, in onze leveranciers en in overheid en politiek, zodat we de kansen daadwerkelijk pakken? In workshops wordt het thema ‘Bouwen aan vertrouwen’ in een drietal deelonderwerpen nader behandeld en uitgediept:

1. De theorie en praktijk van kringloopeconomie.

Lubbert van Dellen

Welke gedetailleerde maatregelen zijn aangekondigd en welke zijn al in praktijk gebracht? Er is over de klimaatmaatregelen weinig vertrouwen in de overheid en de politiek. Aan de andere kant bieden de maatregelen de leveranciers van techniek wellicht ook talloze nieuwe kansen. Hoe bouwen we aan vertrouwen in kansen van kringloopeconomie? Lubbert van Dellen, directeur agrarische markt bij Accon AVM en secretaris Mesdagfonds, zal deze workshop introduceren en begeleiden.

Bekijk hier zijn presentatie.

 

 

2. De praktijk van e-marketing

Sjoerd Schipaanboord

Er zijn voorbeelden van bedrijven die e-marketing met succes toepassen. Hoe kom je als bedrijf tot een aanpak waarop je gericht en met resultaat inspeelt op nieuwe digitale marketing en verkoopkanalen? Sjoerd Schipaanboord, strategisch marketeer, heeft een autodealer in drie jaar tijd significant laten groeien (tegen de trends in) en met e-business toepassingen in nieuw vaarwater gebracht. Nu zijn ze de grootste van het land en boeken ze zeer positieve resultaten met een hoge klanttevredenheid. Hoe bouwen dealers in techniek t.b.v. agro, groenbeheer en logistiek aan vertrouwen in e-marketing? En vooral; hoe vertrouw je het proces, waardoor je jezelf als ondernemer herontdekt.

Deze presentatie is niet beschikbaar, om de privacy van de data van de betrokken dealer te borgen.

 

3. Machines als service

David Kemps, foto van Hannie Verhoeven
David Kemps, foto van Hannie Verhoeven

Je leest het in alle bladen; de tijd van een machine verkopen door enkel het aanprijzen van zijn snelheid, capaciteit, bereik en prijs is voorbij. De koper wil meer dan een machine. Service wordt een steeds belangrijker onderdeel om je te onderscheiden in de markt en een steeds groter component van de omzet én winst. Maar waar blijven de agrarische en industriële producenten en klanten? Wie biedt bijv. een Aardappelproductiesysteem-as-a-Service (AaaS) aan? Hoe ga je als ondernemer om met die veranderingen en hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? David Kemps, sector adviseur van ABNAMRO, zoekt in de workshop met de deelnemers de kansen in onze branche op. Bouwen aan vertrouwen in nieuwe service-concepten?

Bekijk hier zijn presentatie.