Blog

Gebruiksgaranties en circulair ondernemen

fedecom

“De belangrijkste ‘drijvers’ hiervoor zijn volgens mij de totale digitalisering van de maatschappij en het recente klimaatakkoord in Parijs. De digitalisering leidt er onder meer toe dat nieuws, ook de primeurs in onze sector, in een mum van tijd over de hele wereld bekend is. Dat geldt door de aansluiting van apparaten op Internet (het zogenoemde Internet of Things) in zekere zin ook voor data. Maar wat heeft het klimaatakkoord te maken met de toekomst van onze branche, vraagt u zich wellicht af?

De wereldleiders hebben op de klimaattop in Parijs een duidelijke boodschap afgegeven: ‘We gaan afscheid nemen van de fossiele brandstofeconomie’. Er is nog geen concrete einddatum afgesproken maar de koers en ambities zijn duidelijk. 190 landen, ruim 400 grotere ondernemingen, 120 belangrijke investeerders en 150 wereldsteden hebben toezeggingen gedaan om bijvoorbeeld alleen nog hernieuwbare energie te gebruiken of CO2-positief te zijn. Het besef lijkt door te dringen dat de huidige groei van de consumptie met bijbehorende vraag naar grondstoffen op de huidige manier niet vol te houden is. Noodgedwongen moet er overgestapt worden naar een model dat draait om maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en minimale waardevernietiging. Producten zullen zo ontworpen en gemaakt moeten worden dat deze zo volledig mogelijk gerecycled kunnen worden, zodat tenminste de grondstoffen hergebruikt worden. Kortom makkelijk te demonteren en een eenvoudige scheiding van onderdelen en materiaalstromen.

Het bezit van machines en technieken verdwijnt meer en meer naar de achtergrond ten gunste van zorgeloos gebruiksgemak. Dat zie je al in de branche, (grotere) machines worden operationeel geleased en door professionele gebruikers (zoals loonwerkers) in toenemende mate gekoppeld aan gebruiksuren. Als fabrikant lever je straks bijvoorbeeld geen voermengwagens meer, maar garandeer je een evenwichtig gemengd voerproduct dat koeien tot de gewenste melkproductie moet verleiden. Of, als dealer verkoop je geen hakselaar meer, maar een volume gehakseld product per uur. De verschuiving van bezit naar gebruik zal ook een heel andere dynamiek in de branche teweeg brengen. Er zijn inmiddels diverse (hernieuwde) voorbeelden gericht op consumenten zoals Snappcar en BlaBlaCar met deelauto’s en carpoolen of Airbnb met de kamerverhuurmarktplaats. Toch zag ik laatst ook al een initiatief in onze tak van sport. Via het Amerikaanse MachineryLink kunnen boeren onderling tijdelijk capaciteit in- of verhuren. Denk hierbij aan de verhuur van machines die niet jaarrond ingezet worden.

Ik denk dat een ieder zich kan bedenken dat hierdoor nieuwe spelregels ontstaan rondom onderhoud, terugname/inruil en het renoveren of recyclen van machines. Er gaan ook nieuwe serviceconcepten ontstaan rondom garanties van draaiuren, advies aangaande productkwaliteit en procesefficiency, energieverbruik, et cetera. Uiteraard zal er nog veel water door de Rijn en de andere rivieren stromen voordat die nieuwe werkelijkheid er daadwerkelijk is. Het wordt echter wel steeds duidelijker dat bedrijven die niet verduurzamen de verliezers van morgen worden. Daarom draait Fedecom het vraagstuk liever om. Er is in de samenleving kennelijk een omslag nodig in denken, gedrag en doen. Laten we vanuit de branche, ieder op zijn plek, de verantwoordelijkheid nemen voor producten en diensten die zo weinig mogelijk restafval achterlaten en zo energiezuinig mogelijk zijn. In het Beleidsplan van Fedecom zijn onder meer maatregelen en initiatieven benoemd die het nieuwe circulaire ondernemen dichterbij brengen.”

Gerard Heerink

directeur Fedecom

Please follow and like us:
RSS