Fedecom Webinars

De komende maanden organiseert Fedecom diverse Webinars over actuele onderwerpen.


Webinar ‘Subsidie NLLD voor leden Fedecom en NVKL’

Zoals u wellicht weet is de subsidie ‘Nederland Leert Door’ verlengd tot 30 september. Medewerkers kunnen in de agro-, groen- of koudetechniek een scholing, begeleiding of ontwikkeladvies volgen, waarvan de kosten tot 80% vergoed worden. Dankzij deze subsidie, met in veel gevallen een aanvullende regeling, is leren wel heel interessant geworden!
Daarom organiseren wij in samenwerking met de NVKL het webinar “Subsidie NL leert door voor leden Fedecom en NVKL” op 8 maart om 16.00 uur.  Op dit webinar laten wij u zien hoe belangrijk het is om bij te scholen en hoe u deze subsidie kunt aanvragen. U krijgt natuurlijk ook de gelegenheid om tijdens dit webinar vragen te stellen.

Wanneer: dinsdag 8 maart om 16.00  
Onderwerp: ‘Subsidie NLLD voor leden Fedecom en NVKL’
In samenwerking met de NVKL

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘NLLD- subsidie t.b.v. scholing, ontwikkeling en begeleiding medewerkers’ op 6 december 2021

In bijna iedere onderneming worden jaarlijks medewerkers bijgeschoold, worden ontwikkelgesprekken gevoerd en soms ook worden medewerkers begeleid in hun carrièrestappen. Dit vergt investering, dat verbaast niemand. Nieuw is dat in dit winterseizoen deze processen ruimhartig worden gesubsidieerd door de overheid. Fedecom heeft het makkelijk voor u gemaakt. Een reeks trainingen, advies- en begeleidingstrajecten zijn gebundeld op één website, www.techtalent.nu. Aanmelden via deze website betekent automatisch subsidie ontvangen. Wim Overeem, projectleider NLLD licht in dit webinar toe hoe het werkt en hoe u eenvoudig van de subsidie gebruik kunt maken. Het webinar is speciaal bedoeld voor ondernemers en medewerkers HR en PZ.

Wanneer: maandag 6 december 2021 om 16.00  
Onderwerp: ‘NLLD- subsidie t.b.v. scholing, ontwikkeling en begeleiding medewerkers’
Voor wie: ondernemers en medewerkers HR en PZ

Kijk hier het webinar terug>>

Download hier de handout van het webinar>>


Webinar ‘Vragen en advies in registratieplicht (Land)bouwvoertuigen’ op 9 november 2021

Vanaf 1 januari 2021 is er een registratieplicht van (land)bouwvoertuigen. Met vallen en opstaan hebben de meeste bedrijven de regeling in de praktijk gebracht. Toch blijven er nog veel vragen komen over de invulling van de registratieverplichtingen in de praktijk. Daarom organiseert Fedecom een webinar op dinsdag 9 november a.s. om al uw vragen te kunnen stellen aan deskundigen van de RDW.

Wanneer: dinsdag 9 november 2021 van 16.00 -17.00 uur 
Onderwerp: ‘Vragen en advies in registratieplicht (Land)bouwvoertuigen’
In samenwerking met deskundigen van RDW

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘Leren en blijven Leren’ op 6 juli 2021

Het mbo-opleidingenland verandert met ingang van het nieuwe schooljaar. Zorg dat u gevonden blijft worden door stagiaires en studenten. Paul Dijkstra presenteert “De matching van student en bedrijf d.m.v. stagemarkt.nl.
Fedecom heeft een beschikking gekregen van een groot subsidiebedrag om uw medewerkers te kunnen scholen. Deze geldt voor cursussen en trainingen voor de werkvloer, maar ook voor management en kantoor. Wim Overeem ligt een tipje van de sluier op hoe ook u hiervan kunt profiteren.

Wanneer: dinsdag 6 juli 2021, 16:00 – 17:00 uur
Onderwerp: ‘Leren en blijven leren’
Sprekers: Paul Dijkstra van SBB en Wim Overeem van Fedecom

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘wijziging registratie nieuwe (land)bouwvoertuigen m.i.v. 1 juli 2021’ op 23 juni om 16.00 uur

Vanaf 1 Juli a.s. verandert de RDW registratie van nieuwe trekkers en getrokken machines. Met ingang van die datum dient een goedkeuringsdocument te worden overlegd om een nieuwe trekker (categorieën T of C) of een getrokken machine (categorieën R of S) te kunnen registreren en kentekenen. Deze onderwerpen komen terug in het webinar.

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘typegoedkeuring mobiele machines’ op 22 april om 13.30 uur

Fedecom organiseert op donderdag 22 april a.s. i.s.m. RDW een webinar over de nationale typegoedkeuring mobiele machines. Onderdeel van de wetswijziging Wegenverkeerswet 1 januari 2021 is de goedkeurplicht voor mobiele machines. Met de wens om voor mobiele machines die in serie worden gebouwd een nationale typegoedkeuring te kunnen verkrijgen, wordt dit proces momenteel door RDW ingericht. Mobiele machines met een certificaat van overeenstemming (CvO) kunnen op een vlotte wijze het traject van registratie- en kentekenplaatplicht doorlopen.

In dit webinar worden de thema’s besproken die van belang zijn voor fabrikanten en importeurs, waaronder:
. Overeenstemming van productie (CoP-erkenning) voor fabrikanten
. Toezicht, waarborgen kwaliteit
. Aanwijzen van technische diensten
. Typegoedkeuringsdocumenten
. Traject inschrijven in het RDW kentekenregister

Kijk hier het webinar terug>>


 

Webinar ‘APK3 Land- of bosbouwtrekkers’ op 25 februari 2021

Fedecom organiseert dit Webinar i.s.m. RDW op donderdag 25 februari a.s. van 16:00-17.00 uur. De APK voor land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/u gaat van start op 1 mei 2021.

In dit Webinar komt aan de orde:

  • Waarom wordt APK voor land- of bosbouwtrekkers ingevoerd?
  • Vrijstelling APK-plicht
  • Erkenning APK3 keuringsstation, apparatuur t.b.v. een APK3 erkenning
  • APK-keuring van land- of bosbouwtrekker
  • APK3-keurmeester

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘(Type)goedkeurplicht mobiele machines’ op 24 februari 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor nieuwe mobiele machines de goedkeurplicht. RDW richt het proces in om een Nationale typegoedkeuring te kunnen verkrijgen voor mobiele machines. Deze typegoedkeuring is voorwaardelijk om deze machines digitaal, via de versnelde inschrijving, te kunnen inschrijven/registreren.

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘Stand van zaken wijziging Wegenverkeerswet’ op 29 december 2020

Op 29 december organiseert Fedecom een webinar voor haar leden om de laatste wijzigingen in de regelgeving Wegenverkeerswet en werkwijze toe te lichten.

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘Heftrucks en wijziging Wegenverkeerswet 1 januari 2021’ op 1 december 2020

Op 1 januari a.s. wordt de wijziging van de Wegenverkeerswet van kracht. Ook voor (de meeste) heftrucks is deze wijzig van toepassing, zij vallen namelijk onder de groep (land)bouwvoertuigen. Dan geldt: nieuwe heftrucks in gebruik vanaf 1 januari 2021 en die gebruik maken van de openbare weg, moeten verplicht worden goedgekeurd en geregistreerd door de RDW. Ook voor heftrucks in gebruik vóór 1 januari 2021, die op de openbare weg rijden, dienen te worden geregistreerd. Dit kan in het gehele kalenderjaar 2021 geschieden zonder een technische goedkeuring van de RDW.

Voor leden van de afdeling Industrie en Intern Transport organiseert Fedecom een webinar op dinsdag 1 december 16:00 uur, waarin de impact van deze wijziging voor heftrucks nader uiteen wordt gezet.

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘Machines: aanpassingen en/of zelfbouw? Aantoonbaar veilig doen!’’ op 16 november 2020

In de agrarische en groensector wordt een grote diversiteit aan machines gebruikt. Naast veel zogenaamde zelfbouwmachines worden er bij veel machines, vaak op wensen van de klant, allerlei maatwerk aanpassingen en wijzigen aangebracht ten behoeve van een praktisch gebruik. Hiermee verandert echter de oorspronkelijke staat van de machine en dient er een nieuwe beoordeling te komen of de aanpassingen / wijzigingen voldoen aan de wettelijk geldende veiligheidseisen en normen en in veel gevallen zal er een nieuwe conformiteitsbeoordeling  / CE-markeringsprocedure doorlopen moet worden. Feitelijk bevind degene die de aanpassingen maakt zich in de rol van “ fabrikant” en is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van een veilige machine. Maar hoe gaat dat in z’n werk ? Welke stappen moeten doorlopen worden bij een nieuwe conformiteitsbeoordeling en waar moet op worden gelet ? Om hier toelichting op te geven en meer bewustwording over te creëren organiseert Fedecom in samenwerking met de Inspectie SZW het webinar: “Machines: aanpassingen en/of zelfbouw? Aantoonbaar veilig doen!”

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘registratie en kentekenplicht’ op woensdag 11 november 2020

Tijdens dit webinar geven we een toelichting op de beslisbomen die onze leden hebben ontvangen en verzorgen we verdere informatie over de regels en de procedures die voor de leveranciers en de eigenaren/gebruikers van nieuwe en bestaande (land)bouwvoertuigen gelden. Ook het aanvragen van erkenningen bij de RDW (doen vóór 15 november a.s.!) komt aan de orde. Kijk ook op onze website voor veel achtergrondinformatie,  www.fedecom.nl/kenteken.

Kijk hier het webinar terug>>


Webinar ‘Veiligheid en stages’ op 22 september 2020

Veiligheid en arbo-regels voor jongeren onder de 18 jaar. Wat zijn de regels en waar loop je tegen aan? Om de groeiende vraag naar arbeidskrachten in te kunnen blijven vullen, zijn stageplekken hard nodig. Het liefst willen wij aankomende studenten al op jonge leeftijd ‘warm’ maken voor een beroep binnen de Mobiele werktuigen. Maar, hoe zit dat met veiligheid in het bedrijf? Hoe ga je om met een 14-jarige stagiair van het vmbo? Welke regels gelden? Fedecom heeft een overzicht samengesteld en geeft hier uitleg over.

Bekijk het webinar hier terug >>


Webinar ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ op 2 september 2020

Binnenkort wordt een Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 met betrokkenheid van een groot aantal stakeholders (waaronder Fedecom) uitgebracht. Hierin worden de gehele plantaardige keten, beleidsmakers, adviseurs en maatschappelijke organisaties uitgedaagd toekomstbestendig telen met nagenoeg geen gewasbeschermingsmiddelen mogelijk te maken. Fedecom geeft in het webinar een toelichting op de plannen, zodat de leveranciers van spuittechniek een beeld kunnen vormen van de maatregelen en initiatieven.


Tweetal Webinars over de ‘Wijzigingen Wegenverkeerswet’


Webinar 14 juli
Webinar 28 juli


Webinar ‘Veilig en verstandig doorwerken’

Op woensdag 10 juni 2020 vond het eerste webinar van Fedecom plaats over het thema ‘Veilig en verstandig doorwerken’. Aan het woord kwamen voorzitter Erwin Ros, directeur Gerard Heerink en branchemanager Theo Vulink. Zij bespraken o.a. de onlangs gehouden enquête en checklist veilig werken in het kader van het Covid-19 virus.

Bekijk het webinar hier terug >>