FAQ’s: de 10 meest gestelde vragen over registratie en kentekenen

Aan de teksten in deze FAQ’s kunnen geen rechten worden ontleend
© Fedecom

Welke (land)bouwvoertuigen moeten geregistreerd en gekentekend worden?

Er geldt een registratieplicht voor:
– landbouw- of bosbouwtrekkers (categorie T en C)
– motorrijtuigen met beperkte snelheid (categorie Z)
– mobiele machines (nieuwe voertuigcategorie vanaf 1 januari 2021) (categorie U)
– landbouw- of bosbouwaanhangwagens (categorie R)
– verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (categorie S);
Er geldt een kentekenplaatplicht voor alle (land)bouwvoertuigen vanaf 1 januari 2025;

Vanaf wanneer moeten (land)bouwvoertuigen gekentekend worden?

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de registratie- en kentekenplaatplicht ingevoerd voor de (land)voertuigen als ze na deze datum worden geleverd en op de openbare weg rijden.
De bestaande (land)bouwvoertuigen moeten vanaf 1 januari 2021 aan de registratieplicht voldoen als ze voor die datum op de weg zijn gekomen. Wordt er sneller mee gereden dan 25 km/u  en is er voor een voertuig een ontheffing nodig, dan moet er ook een kentekenplaat op het voertuig.
Met ingang van 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde voertuigen verplicht een kentekenplaat voeren.

Welke (land)bouwvoertuigen zijn uitgezonderd van registratie- en kentekenplicht?

Er zijn uitzonderingen van de registratie- en kentekenplicht, nl. in de situatie waarin een (land)bouwvoertuig niet op de openbare weg komt en in de volgende gevallen:
a. voor (land)bouwvoertuigen die vóór 1-1-2021 op de weg zijn gekomen:
– (Land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg komen.
– Motorrijtuigen waarvoor de bestuurder geen T-rijbewijs nodig heeft: motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines, in transportstand smaller dan 1,30 meter ingericht voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen en geen koppeling hebben voor een aanhangwagen en heftrucks smaller dan 1,30 meter die niets trekken.
– Fruittreintjes, smalspoortrekkers i.c.m. aanhangwagentjes in gebruik van 1 juli t/m 30 november.
– LBTA met een rijsnelheid ≤ 25 km/u.
– LBTA en een maximum beladen massa ≤ 750 kg.
– Asfaltfreesmachines, asfaltafwerkmachines en walsen.
– Meeneemheftrucks.
– Motorrijtuigen met een maximumconstructiesnelheid ≤ 6 km/u, o.a. hoogwerkers.
b. voor (land)bouwvoertuigen die vanaf 1-1-2021 worden geleverd:
– (Land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg komen.
– Motorrijtuigen waarvoor de bestuurder geen T-rijbewijs nodig heeft: motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines, in transportstand smaller dan 1,30 meter ingericht voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen en geen koppeling hebben voor een aanhangwagen en heftrucks smaller dan 1,30 meter die niets trekken.
– LBTA en een maximum beladen massa ≤ 750 kg.
– Asfaltfreesmachines, asfaltafwerkmachines en walsen.
– Meeneemheftrucks
– Motorrijtuigen met een maximumconstructiesnelheid ≤ 6 km/u, o.a. hoogwerkers

Wie gaat de registratie van (land)bouwvoertuigen doen?

De registratie en kentekenen-aanvraag van (land)bouwvoertuigen geleverd vanaf 1-1-2021 verzorgt de leverancier/distributeur van (land)bouwvoertuigen.

De eigenaar van het (land)bouwvoertuig in gebruik vóór 1 januari 2021 dient de registratie zelf te verzorgen. De eigenaar heeft de gelegenheid om het administratief registreren te regelen, voor een speciaal tarief van € 18,00, van 1 januari tot en met 31 december 2021. Registreren na 31 december 2021, dan moet een voertuig worden beoordeeld door de RDW om in aanmerking te komen voor registratie én geldt het reguliere registratietarief (tarief 2020 is € 51,10).

Met welke zaken krijgt een dealer/handelaar/distributeur vanaf 1 januari 2021 te maken die nieuwe of gebruikte (land)bouwvoertuigen inkoopt, verkoopt of verhuurd?

Vanaf 1 januari 2021 kan hij te maken krijgen met erkenningen, bevoegdheden, regelingen en eventueel goedkeuring in het geval van nieuwe voertuigen. M.n. het hebben van een erkenning van de RDW is een vereiste waaraan voldaan moet worden om te kunnen inkopen, verkopen, verhuren.

Mag een bedrijf handelen in niet-gekentekende (land)bouwvoertuigen?

Nee, handel in niet-gekentekende (land)bouwvoertuigen kan alleen indien deze voertuigen alsnog geregistreerd en gekentekend worden, tenzij deze geen gebruik maken van de openbare weg of onder de uitzonderingen vallen.

Welke erkenningen/bevoegdheden heeft een regulier dealer/handelsbedrijf nodig?

Voor een regulier bedrijf dat straks krijgt te maken met gekentekende voertuigen beveelt Fedecom onderstaande erkenningen/bevoegdheden aan.
• Bedrijfsvoorraad (Dit is de basiserkenning)
• Tenaamstellen Voertuigen (TV)
• Handelaarskentekenplaatregeling
Vul aantal in, aanbevolen wordt:
• Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
• Opleggers / Aanhangwagens

De overige erkenningen/bevoegdheden zijn relatief bedrijfsspecifiek en kunnen op een later tijdstip alsnog worden aangevraagd.

Welke voorwaarden gelden voor het verkrijgen van de RDW ‘Erkenning Bedrijfsvoorraad’?

De voorwaarden voor het verkrijgen van de ‘Erkenning Bedrijfsvoorraad’ van de RDW zijn:

  • Uw bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) met een bedrijfsomschrijving als ‘ bedrijfsmatig en in opdracht van derden voertuigen herstellen of bewerken;
  • U beschikt over een bedrijfslocatie waar u de voertuigen uit uw bedrijfsvoorraad kunt stallen;
  • Op uw bedrijfsadres is een afsluitbare voorziening (kluis) aanwezig voor het opbergen van RDW-documenten;
  • Benodigd is een computer met toegang tot internet;
  • Onderdeel van het verkrijgen van erkenningen, bevoegdheden en regelingen is een bedrijfsbezoek.
Vanaf welke datum kunnen erkenningen, bevoegdheden en regelingen worden aangevraagd?

Bij de RDW kunnen vanaf 1 oktober 2020 erkenningen, bevoegdheden en regelingen worden aangevraagd en deze zullen geldig worden op 1 januari 2021. Fedecom raadt aan z.s.m. maar uiterlijk 15 november een aanvraag voor erkenning in te dienen. Doet u dat niet dan loopt u risico niet vanaf 1 januari bijv. kenteken aan te vragen

Welke (land)bouwvoertuigen hebben een APK-plicht?

Deze geldt vanaf 1 mei 2021 voor land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u.

Uitgezonderd zijn trekkers die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers. Een dergelijke vrijstelling is afhankelijk van het gebruik van het voertuig op dat moment en kan alleen bij staandehouding door de politie worden vastgesteld.