Dossier Kentekening

Veilig (land)bouwverkeer alleen door periodieke technische keuring

fedecom

Periodiek technisch keuren van trekkers is een must. Dat is de stellige overtuiging van Fedecom. Deelnemen aan het verkeer op de openbare weg eist verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Landbouwvoertuigen zijn relatief groot en vertegenwoordigen als combinatie vaak meer dan 40 ton. De technische veiligheid van het voertuig moet dan geborgd zijn.

Strengere regels vanaf 2015

Het Europees Parlement (EP) stemde recent in met strengere regels voor motorvoertuigen, maar zij is tegen een verplichte keuring voor alle trekkers. Voor trekkers die alleen voor landbouwdoeleinden worden gebruikt zou een uitzondering gaan gelden. Na de zomer beginnen de onderhandelingen tussen het EP en de 28 EU-lidstaten over deze maatregel die mogelijk per 2015 gaat gelden.

Kentekening trekkers

De Tweede Kamer heeft op 26 februari 2013 een motie aangenomen waarin om kentekening van nog nader te benoemen categorieën trekkers wordt gevraagd. Fedecom heeft richting overheid en politiek aangegeven bereid te zijn om een plan van aanpak ‘Centrale Registratie landbouwvoertuigen’ op te stellen. Fedecom is met andere stakeholders in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om de mogelijkheden te onderzoeken van een gezamenlijke aanpak. Het standpunt van Fedecom is het kentekenen van alle voertuigen die gebruik maken van de openbare weg én dat de administratieve lasten voor de eigenaar/houder worden beperkt.

Please follow and like us:
RSS