Dossier Kentekening

Kenteken landbouwvoertuig goed voor veiligheid én portemonnee

fedecom

Begin 2014 zijn er rondom verkeersveiligheid van mobiele (land)bouwvoertuigen enkele nieuwe ontwikkelingen. Het ontwerpbesluit ‘Trekkerrijbewijs’ wordt dit voorjaar in de Tweede Kamer behandeld en wordt naar verwachting per 2015 ingevoerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een adviesaanvraag voor registratie van (land)bouwvoertuigen door middel van kentekening

Hiertoe is recent onderzoek naar de invoeringskosten van kentekening gedaan. Deze bedragen bij invoering eenmalig ca. € 1.000 per bedrijf, afhankelijk van het aantal te kentekenen voertuigen. Tegenover deze kosten staan extra opbrengsten voor de Nederlandse gebruikers uit verkoop van gebruikte machines die jaarlijks minimaal € 6,25 miljoen bedragen.

Oproep tot snellere stappen

Het is op dit moment nog onbekend wanneer er een ontwerpbesluit ‘Registratie (land)bouwvoertuigen’ komt en per wanneer dit wordt ingevoerd. Fedecom is in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. We roepen hen op om op dit vlak sneller stappen te zetten, omdat de verkeersveiligheid met een trekkerrijbewijs alleen maar beperkt wordt verbeterd. Ook is Fedecom opnieuw met LTO in overleg, om zoveel mogelijk vanuit een breed gedragen standpunt draagvlak te vinden.

Please follow and like us:
RSS