Blog

De Kracht van Triple R

fedecom

De balans tussen Relaties, Reputatie en Resultaat

In de digitale wereld van vandaag en morgen wordt het steeds belangrijker wie je bent en wie je kent. Kijk maar naar WhatsApp, Facebook, Instagram en de televisie. Iedere fabrikant, importeur of dealer weet dat goede naamsbekendheid en vaste klantrelaties niet vanzelf op jouw bedrijf afkomen. Een herkenbaar, onderscheidend bedrijfsimago en een portefeuille met toonaangevende relaties komen te voet en gaan te paard. Veel ondernemers en bedrijven in de branche zijn op zoek naar de knoppen waaraan je moet draaien om reputatie en relaties zo op te bouwen dat het bedrijf goede resultaten boekt. Het geheim van de smid is hoe deze belangrijke variabelen precies op elkaar afgestemd (moeten) worden om maximaal te scoren.

De samenhang tussen goede relaties opbouwen en onderhouden, een uitstekende reputatie hebben en goede resultaten uit de bedrijfsvoering halen, wordt elke dag in de praktijk bewezen. Als de producten en diensten goed zijn, de leverbetrouwbaarheid op orde is en de prijs een beetje klopt, wordt een order je door de goeie relatie gegund. Heb je een hoge gunfactor dan gaat het je al snel voor de wind, heb je een lage gunfactor dan is creativiteit en hard werken nodig om alsnog naar de gunst van de klant te dingen. Relatie is één, maar een goede reputatie waardoor meer klanten jouw bedrijf bij herhaling opzoeken is nog weer wat anders. In de markt blijkt dat een aantrekkelijke reputatie (of de goede naam en faam) van een bedrijf niet toevallig tot stand komt. Vaak gaat daar jaren aan inspanning aan vooraf en gericht werken aan positieve ervaringen van jouw producten, jouw diensten en vooral niet te vergeten, jouw mensen. Stap voor stap een reputatie opbouwen vanuit een verdienstelijke relatie met klanten én vice versa is de sleutelfactor voor het succes van morgen. Wanneer dat goed op elkaar is ingesteld, leveren de bedrijfsreputatie en goede klant- en leveranciersrelaties een aantrekkelijk rendement op.

Hoe is het gesteld met de reputatie van jouw bedrijf en de branche? Is de leverbetrouwbaarheid op orde, is bereikbaarheid goed, service tijdig geleverd, storingen snel verholpen, is de showroom en werkplaats netjes en veilig ingericht? Op branche-niveau zijn er ook vragen: Zijn we aantrekkelijk voor jonge leerlingen, kunnen zij zich verder ontwikkelen en hebben we dat begeleid met vervolgopleidingen en perspectief biedend werkklimaat en loopt de beloning in de pas? En bij onze afnemers/klanten: Houden we ons altijd aan de wettelijke voorschriften van veiligheid als het gaat om de toelatingseisen van machines of als het gaat om de borging van de arbeidsveiligheid? Of wijzen we met het vingertje dat de afnemer alleen gaat voor de laagste prijs en dat de ene dit nog slimmer uitspeelt dan de ander? Als het gaat om veiligheid, valt er niet te marchanderen met een onsje meer of minder. Dan moet je gewoon leveren wat wet en contract vereist. Maar hoe krijg je dan de afnemers/klanten zover dat zij ook mee gaan denken en helpen om de morele plicht ‘zero accidents’ na te streven? Op deze vragen geeft Fedecom antwoord met aansprekende initiatieven, zoals TIM, “Veilig op 1”, VA-Keur, en niet te vergeten met de beurzen zoals ATH.

Het samenhangend en gericht werken aan reputatie, relaties en rendement noem ik de kracht, of misschien wel de kunst, van de Triple R. Voortdurend zoeken naar de balans tussen goede relaties, een transparant imago en een bedrijfsvoering die efficiënt is en resultaat geeft. Bedrijven die de Triple R in evenwicht weten toe te passen, zijn meestal erg succesvol. Op de Jaarvergadering op 12 februari a.s. hebben we gerenommeerde sprekers, workshops met praktijkvoorbeelden en bovenal jouw eigen praktijkervaringen waarmee we het thema verder uitdiepen. Kom ook naar Papendal en laat je verrassen en vooral inspireren door de Triple R.

Gerard Heerink
directeur Fedecom

heerink@fedecom.nl

Please follow and like us:
RSS