De 10 belangrijkste lessen voor de voedingstuinbouw

Vorige week werd de webinarreeks EAT THIS, met de tiende interactieve online sessie, afgesloten. NethWork en World Horti Center kijken terug op een succesvolle reeks barstensvol inspiratie en nieuwe inzichten over de ‘future of food’ door visionairs uit, maar vooral van buiten de tuinbouwsector.

Innovaties centraal in World Horti Center

Deze zomer zijn er weer diverse baanbrekende innovaties en trends te bekijken tijdens de Summer of Innovation van 20 juli tot en met 4 september De Nederlandse tuinbouw is een belangrijke sector geworden door samenwerking en innovaties. World Horti Center zet dit in de schijnwerpers tijdens de tweede Summer of Innovation. Net als vorig jaar […]

Leer systematisch innoveren in World Horti Center

Rotterdam School of Management/Erasmus University en World Horti Center starten academische leergang Innovation Management Horticulture Innovatie is een must, zeker in tijden van transitie waarbij organisaties en medewerkers om moeten gaan met veranderingen die versneld op de tuinbouwsector afkomen. Door mee te gaan met deze transitie, te innoveren en te anticiperen kan de sector een […]

Webinarserie EAT THIS! krijgt vervolg

Na vijf inspirerende (online) sessies, geven World Horti Center en NethWork op 24 juni vervolg aan de webinarserie EAT THIS! Dat gebeurt met een nieuwe reeks, waarbij internationale sprekers het digitale podium betreden en de discussie op gang wordt gebracht tussen sprekers van niveau. De sprekers werpen vanuit hun vakgebied – of dat nu bankieren […]

Grenzeloze kennisdeling bij World Horti Center

World Horti Center zet in op de kracht van de Nederlandse glastuinbouw als kennispartner binnen een internationaal speelveld Waar er drie maanden geleden letterlijk een deur sloot voor World Horti Center, opende er tegelijkertijd een digitale deur om kennis online te delen én te vermeerderen. Intussen is het internationale kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw […]

Fedecom Webinar ‘Veilig en Verstandig Doorgaan’ op 10 juni 2020

Het Fedecom bestuur organiseert op 10 juni a.s. het Webinar “Veilig en Verstandig Doorgaan”. Deze staat in het teken van samen veilig doorwerken in eigen werkplaats of op locatie. Ook besteden we aandacht aan de uitkomsten van de onlangs gehouden Corona-enquête en mogelijkheden om de continuïteit van het bedrijf tijdens en na corona overeind te […]

Intensieve verbinding met de maatschappij, een volgende stap voor de toekomst van de tuinbouwsector

Visionairs delen oplossingsrichtingen voor wereldproblematiek tijdens webinarserie EAT THIS! Tijdens de webinarserie EAT THIS! bieden World Horti Center en NethWork een online podium aan inspirerende sprekers over de toekomst van voedsel en het huidige voedselsysteem. Zij delen hun toekomstvisie met de deelnemers van de sessies en de sprekers stellen elkaar onderling kritische vragen. Dit leidt […]

Rem Koolhaas pleit voor verbinden tuinbouwsector met consument

Met meer dan 1.000 belangstellenden is de eerste editie van de webinar-serie EAT THIS! gisteren van start gegaan met wereldberoemde architect en journalist Rem Koolhaas. World Horti Center organiseert de webinar serie samen met Nethwork om visionairs van binnen en buiten de tuinbouwsector te spreken over de toekomst van gezonde voeding. World Horti Center verbindt […]

AT THIS! – Visionairs en hun kijk op ‘the future of food’

World Horti Center en NethWork geven een impuls aan de discussie over de toekomst van gezonde voeding met inspirerende online sessies De wereld verandert en als samenleving zullen we op een andere manier moeten kijken naar maatschappelijke vraagstukken en hoe we met onze planeet omgaan. Hoe zorgen we voor voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking? […]

Landbouwvoertuigen op lijst ‘cruciale keuringen’

Aansluitend op berichtgeving dat de RDW individuele keuringen van landbouwvoertuigen voor onbepaalde tijd opschortte, is overleg gevoerd met de ministeries van LNV en IenW, omdat in onze ogen deze werkwijze onacceptabel is, te meer daar de voedselketen is opgenomen in de lijst van cruciale beroepsgroepen. Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit […]