Groeicijfers markt tuin- en park machines/gereedschappen in 2021

De Europese federatie van tuin- en park machines (EGMF) rapporteert in Europa forse groeicijfers voor machine/gereedschappen in de eerste helft van het jaar 2021 in vergelijking tot het voorgaande jaar. Na een relatief stabiele markt in de jaren 2017 t/m 2020, zien we een groei in alle segmenten en alle regio’s in Europa, van overall […]

Administratief registreren mobiele machines wordt verlengd

De minister van IenW heeft nog geen nieuwe datum vastgesteld waarop nieuwe mobiele machines uitsluitend met een goedkeurdocument kunnen worden geregistreerd. Dit betekent dat deze nieuwe machines, ondanks het verstrijken van de datum 30 september 2021, voorlopig administratief kunnen worden geregistreerd. Fabrikanten en leveranciers raden we aan voorbereid te zijn op het leveren van machines […]

Aanvragen van invoer typegoedkeuringen voor versnelde inschrijving

De Versnelde Inschrijving (VI) is vanaf 15 juni jl. beschikbaar voor land- en bosbouwtrekkers, land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken machines. De praktijk leert dat alvorens nieuwe voertuigen met een typegoedkeuring online kunnen worden geregistreerd, de typegoedkeuring dient te worden geregistreerd bij de RDW. Het aanvragen van invoer typegoedkeuringen geschiedt via de afdeling Registratie en […]

Agrotechniek Holland en Groentechniek Holland gelijktijdig van 14 t/m 17 september 2022 in Biddinghuizen

Fedecom organiseert Agrotechniek Holland (ATH) en Groentechniek Holland (GTH) in 2022 gezamenlijk op hetzelfde moment. De coronaperiode is door de branche benut om een beursstrategie voor de toekomst uit te zetten. Fedecom heeft in nauw overleg met haar leden ervoor gekozen om de beide outdoor vak-evenementen Agrotechniek en Groentechniek Holland gelijktijdig van 14 t/m 17 […]

Menko Boersma nieuwe voorzitter Fedecom

De ledenraad van Fedecom heeft Menko Boersma tot nieuwe voorzitter benoemd. Boersma, tegelijkertijd DGA van GroeNoord, gaat zich samen met de 940 leden van Fedecom hard maken voor een toekomstgerichte branche van leveranciers van techniek en machines t.b.v. agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek. Trots en ambitie “Nederland mag ongelofelijk trots zijn op het ondernemerschap en de […]

Fedecom beslisboom schept duidelijkheid over aanstaande registratie- en kentekenplicht

Met de branchespecifieke beslisboom schept Fedecom voor eens en voor altijd duidelijkheid voor boeren, loonwerkers, overige gebruikers en mechanisatiebedrijven over de aanstaande registratie- en kentekenplicht. Deze geeft in minder dan een minuut een eensluidend antwoord. Per 1 januari 2021 moeten eigenaren van nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden hun voertuigen registreren én kentekenen. […]

Fedecom Webinar ‘Veilig en Verstandig Doorgaan’ op 10 juni 2020

Het Fedecom bestuur organiseert op 10 juni a.s. het Webinar “Veilig en Verstandig Doorgaan”. Deze staat in het teken van samen veilig doorwerken in eigen werkplaats of op locatie. Ook besteden we aandacht aan de uitkomsten van de onlangs gehouden Corona-enquête en mogelijkheden om de continuïteit van het bedrijf tijdens en na corona overeind te […]

Eerste Kamer stemt in met registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen

Op 19 mei 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de richtlijn 2014/45/EU implementeert in de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de verplichte APK- keuring voor landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (LBT’s) met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur (snelle LBT’s). Om de APK-plicht te […]

Landbouwvoertuigen op lijst ‘cruciale keuringen’

Aansluitend op berichtgeving dat de RDW individuele keuringen van landbouwvoertuigen voor onbepaalde tijd opschortte, is overleg gevoerd met de ministeries van LNV en IenW, omdat in onze ogen deze werkwijze onacceptabel is, te meer daar de voedselketen is opgenomen in de lijst van cruciale beroepsgroepen. Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit […]