Blog

Bedrijfsplan en benchmark zijn bakens voor de branche

Gerard heerink

‘Neem bijvoorbeeld de mechanisatiebedrijven die het moeten hebben van de melkveehouderij. Zij ondervinden vooral gevolgen van de lage melkprijzen. Wat kan Fedecom in dit soort situaties voor haar leden betekenen? Een terechte vraag die leden aan bestuur en secretariaat stellen.

Hoe wrang ook, helaas heeft niemand grip op aanbod en vraag van landbouwproducten en -machines. Die markten zijn nu eenmaal beweeglijk en aanbod en vraag zijn maar zelden in balans. Het ene moment is het aanbod te groot, op een ander moment valt de vraag terug. En dat heeft grote gevolgen voor de prijsvorming van producten, stimulerende overheidsmaatregelen nog daargelaten. Een productoverschot, door welke oorzaak of oorzaken dan ook, leidt in de markt al snel tot fiks lagere prijzen. De markt laat zich niet sturen. We kunnen samen wel proberen randvoorwaarden en instrumenten te optimaliseren! Dat is ook nog niet gemakkelijk, want de Autoriteit Consument en Markt (ACM, de vroegere NMA) ziet scherp toe op inmenging in de vrije concurrentie. Prijsafspraken vallen onder dit toezicht en zijn streng verboden. Van nature begrijpt iedereen dat de inzet van het prijsinstrument een optie is die slechts tijdelijk werkt om in de gunst van de eindgebruiker te vallen.

Maar wat dan wel? Wetende dat het dringen is op de (agro)technische markt en een mogelijke verdringing naar andere segmenten waar het nu weer beter gaat op de loer ligt? Om een sterke branche te blijven is het noodzakelijk dat de korte termijn vraaguitval wordt opgevangen door een versterking van de concurrentiekracht nu en op de langere termijn. Fedecom heeft het dan over: bundeling van onderzoek in techniek en technologie, snellere doorstroming van onderzoeksresultaten naar de praktijk, voldoende toevoer van en gekwalificeerd personeel, eenvoud in regelgeving en administratie. Maatregelen die niet direct vandaag en morgen zichtbaar en voelbaar verbetering brengen voor onze leden, maar ze vormen wel de basis voor een gezonde branche.

Er gaan in onze achterban ook stemmen op om nieuwe samenwerkingsvormen ofwel tussen dealers onderling ofwel tussen fabrikant, importeur en dealer te onderzoeken en te stimuleren. Het (b)lijkt dat er in de branche hoge drempels zijn om met elkaar het gesprek en de discussie aan te gaan over de toekomst van het bedrijf. Degene die laat blijken actief te zoeken naar samenwerking, vreest in de branche een stempel mee te krijgen dat het bedrijf gaat stoppen of als persoon uit te zijn op eigen gewin. Een afgewogen oordeel of samenwerking op deelterreinen, joint venture, fusie en/of overname bijdraagt aan een gezonder en beter draaiend bedrijf kun je alleen maar vormen als je weet waar je staat en weet waar je naar toe wilt.

In tijden dat het guur is en heel hard waait op de markt, is er behoefte om scherper aan de wind te varen. Dan zijn er aanvullende instrumenten nodig, in ieder geval een goed kompas. Een bedrijfsvergelijking bijvoorbeeld die inzicht geeft en duidelijk maakt hoe uw bedrijf presteert ten opzichte van de directe concullega’s. In dit magazine presenteert Fedecom het Benchmark Dashboard: in één oogopslag alle harde feiten en kwalitatieve verwachtingen van uw eigen bedrijf in vergelijking tot andere regio’s, categorieën, segmenten, etc. Binnenkort wordt u op de hoogte gebracht hoe u kunt deelnemen.

Alles staat of valt met de strategische keuzes die elke eigenaar/ondernemer maakt. Daarom is de leergang Ambitieus Ondernemen voor iedere ondernemer in onze branche een must. Ruim 35 eigenaren/directeuren hebben deze leergang inmiddels benut om de toekomst van hun bedrijf scherp te bepalen. De kern van een goed werkend bedrijfsplan is dat het uitgevoerd wordt en tot resultaat leidt. Daarmee stelt de eigenaar/directeur tenslotte de toekomst van het bedrijf zeker.

O ja, dat was ik bijna nog vergeten: de vooruitzichten voor de internationale vraag naar agrarische producten zijn positief.”

Gerard Heerink

directeur Fedecom

heerink@fedecom.nl
Please follow and like us:
RSS