Presentaties Jaarvergadering 6 februari 2018

Op 6 februari vond de Jaarvergadering van Fedecom plaats bij Papendal te Arnhem. Hieronder kunt u de presentaties terugvinden die gegeven zijn.

Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus universiteit, vertelde zijn ervaringen over de specifieke positie van Nederland in de internationale economie en samenleving en de rol van samenwerking en handelen op eigen kracht. Hij gaf ook een doorkijk naar dilemma’s tussen samen verantwoordelijkheid nemen en individueel verantwoordelijkheid dragen, samenwerken en individueel doen, gemeenschappelijk ontwikkelen en als bedrijf vermarkten, gezamenlijke intenties en overeengekomen regels. Hij belichtte ook de sterktes en zwaktes van de Nederlandse economie en bedrijven en ging daarbij in op de thema’s die ’s middags in de workshops werden uitgediept.
Pesentatie Henk Volberda Fedecom Jaarvergadering 6 februari 2018

Workshops
In het middagprogramma werden diverse workshops gegeven.

Samenwerking tussen fabrikanten, importeurs en dealers: hoe helpen contracten om beter met elkaar samen te werken zodat de klant uiteindelijk meerwaarde ervaart?
Een jurist van de Metaalunie verzorgde vanuit zijn beroepservaring een introductie met de do’s en dont’s van contracten in de distributie van machines en techniek. Daarbij kijkend vanuit zowel de positie van de fabrikant/importeur als van de dealer. Welke uitgangspunten zijn van belang en welke zaken moeten er wel of juist niet geregeld worden? Ook de vraag of überhaupt een contract nodig is, werd belicht. Er was ruime gelegenheid om inbreng en mening te geven.
Workshop 1 Dealercontracten FEDECOM 6 februari 2018

Samenwerking binnen het bedrijf: hoe binnen de organisatie het menselijk kapitaal door (op)leiding maximaal laten presteren?
Hoe bouw je door gerichte opleiding van jong talent, bijscholing en duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan optimale samenwerking in het bedrijf met maximale prestaties? Welke competenties en expertise van instromend talent zijn nodig en hoe hou je medewerkers een loopbaan lang gemotiveerd?
Workshop 2 Opleidingen Fedecom Jaarvergadering 6 februari 2018

Samenwerking met stakeholders in financiering van bedrijven en activiteiten
Mevrouw Angelique Hendriks van Credion ging in op bedrijfsfinanciering, inclusief alternatieve vormen van financiering van familiebedrijven, én de impact hiervan op strategie en winstgevendheid.
Workshop 3 Financiering Credion Fedecom 6 februari 2018

RSS
Please follow and like us:
RSS