Fedecom Bedrijfsvergelijk

Fedecom bedrijfsvergelijk is een online instrument waarmee u op een eenvoudige, betrouwbare en anonieme wijze uw bedrijfsresultaten kunt vergelijken met andere deelnemende bedrijven. ‘Metfedecom een paar muisklikken’ spiegelt u elk kwartaal uw prestaties aan een vergelijkingsgroep.

Deze groep bestaat automatisch uit alle deelnemende bedrijven en minimaal uit vijf deelnemers die u zelf samenstelt aan de hand van verschillende filters, bijvoorbeeld type bedrijf of bedrijfsgrootte. Op basis van recente cijfers krijgt u waardevolle inzichten om de prestatie van uw bedrijf te verbeteren.

Fedecom bedrijfsvergelijk is een online instrument om systematisch de prestaties van bedrijven te registreren, met als doel:

-de eigen bedrijfsprestaties en werkmethoden te spiegelen aan die van (vergelijkbare) bedrijfsgenoten en inzichten te verkrijgen om te komen tot verbetering van de eigen bedrijfsprestatie.

-dat Fedecom op grond van de collectieve data de belangen van haar leden effectiever kan behartigen, zowel nationaal als internationaal.

De primaire doelgroep voor de Fedecom Bedrijfsvergelijk zijn dealer- en servicebedrijven in de sectoren akkerbouw (vollegrond teelten), veehouderij, melktechniek, groentechniek en industrie & intern transport, die lid zijn van Fedecom.

Inhoud Fedecom Bedrijfsvergelijk

De volgende negen belangrijke prestatie indicatoren zijn gedefinieerd:

  1. Omzet per verkoper: tractoren, machines en overige
  2. Omzet werkplaats per fte
  3. Omzet onderdelen per fte
  4. Bruto marge verkoop
  5. Productiviteit van de werkplaats
  6. Omloopsnelheid onderdelen
  7. Totaal personeelskosten t.o.v. de omzet
  8. Totaal overige kosten t.o.v. de omzet
  9. Totaal kosten t.o.v. de omzet

Deze prestatie indicatoren zijn gebaseerd op gespecificeerde onderliggende brongegevens zoals die door de IT-partners voor u aangeleverd kunnen worden. De set indicatoren is door Fedecom opgesteld samen met 7 mechanisatiebedrijven, Totta Research en de IT-partners AGRO IT, Bever Software en Didata.

Abonneren is mogelijk voor leden van Fedecom en geschiedt via een digitaal inschrijfformulier via de Fedecom website.
Een lid bedrijf met meerdere vestigingen dat met de individuele vestigingen deelneemt dient deze individueel (onderscheidend in naam) aan te melden.
Het abonnementstarief voor deelname is door het bestuur van Fedecom vastgesteld op € 150 per kalenderjaar per vestiging/bedrijfsentiteit.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om aan te melden.