Certificeren

Fedecom vindt een deugdelijke controle op de veiligheid en kwaliteitsborging van materieel en arbeidsmiddelen van belang. Het kan de kans op gevaarlijke situaties en ongevallen beperken. Mede daarom schrijft de wet een controle op arbeidsmiddelen en spuitmachines voor.

VAkeur

Periodieke veiligheidskeuring voor machines en materiaal. Jaarlijks vinden tegen de 200.000 keuringen door erkende VA-keur bedrijven plaats en dit aantal is groeiende. Volgens de Arbo-wet is het verplicht medewerkers te voorzien van deugdelijke en veilige arbeidsmiddelen, die periodiek gekeurd zijn. Niet keuren is beboetbaar. Ook kunnen verzekeringsmaatschappijen het ontbreken van een veiligheidskeuring aangrijpen om een aansprakelijkheid af te wijzen. Medewerkers moeten volgens de Arbo-wet met veilig apparatuur werken. Fedecom voorziet hierin met de veiligheidskeuring: VA-keur. Met deze keuring worden alle belangrijke onderdelen van de trekker of het arbeidsmiddel gekeurd. Zowel op het vlak van persoonlijke veiligheid als verkeersveiligheid.

VA keur logo

Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL)

SKL is een onafhankelijke keuringsinstelling die de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de landen tuinbouw bevordert en verbetert. De spuit- en trekker-keuring zijn daarvan de bekendste en goed voor jaarlijks respectievelijk 6.000 en 500 keuringen.

Een goedgekeurde trekker geeft de minste kans op mankementen en is ook getest op technische prestaties. Dat verkleint de kans op stilstand en onnodige kosten. Goed onderhoud en afstelling heeft een positieve invloed op de levensduur en de restwaarde. Ook is het effect op het brandstofverbruik gunstig. De keuring van spuitapparatuur heeft als doel om de gebruiker te verzekeren van de goede werking van de machine. Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is immers een nauwkeurige werking vereist voor een goed resultaat en de maximale reductie van milieubelasting.

SKL logo

Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM)

In Nederland zijn ruim 16.000 actieve veehouders/ locaties. Stichting KOM zorgt voor kwaliteitsborging van onderhoud van melkinstallaties en melkkoeltanks op melkveebedrijven. Daarbij hoort ook de borging van de melkgift- en gehalteregistratie. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting KOM.

KOM logo

‘Goed onderhoud en afstelling heeft een positieve invloed op de levensduur en de restwaarde’