Activiteiten

Fedecom behartigt de belangen van haar leden. Daartoe ontplooit zij een aantal activiteiten ten dienste van de individuele leden én van de gehele sector.

De volgende activiteiten organiseert Fedecom:

  • Lobby – meepraten op niveau waar opinie ontstaat en beslissing valt
  • Beurzen – platform bieden voor en door leden en hun klanten
  • Certificeren – waarborg bieden voor kwaliteit van product en dienst
  • Themabijeenkomsten  – platform bieden om leden te informeren en te inspireren
  • Ledenvergaderingen – platform bieden om leden te laten meepraten en –beslissen en te ontmoeten