Opinie

Verkeersveiligheid

Dagelijks rijden er duizenden trekkers op de weg. Grote voertuigen, die met volle aanhanger soms 40 ton of meer aan gewicht vertegenwoordigen. Een potentieel risico voor de verkeersveiligheid, waarvan Fedecom vindt dat een betere bewustwording hierover noodzaak is. Daarnaast kan met een aantal concrete maatregelen de veiligheid van het (land)bouwverkeer vergroot worden.

Dagelijks rijden er duizenden trekkers op de weg. Grote voertuigen, die met volle aanhanger soms 40 ton of meer aan gewicht vertegenwoordigen. Een potentieel risico voor de verkeersveiligheid, waarvan Fedecom vindt dat een betere bewustwording hierover noodzaak is. Daarnaast kan met een aantal concrete maatregelen de veiligheid van het (land)bouwverkeer vergroot worden.

De Tweede Kamer heeft op 26 februari 2013 een motie aangenomen waarin om kentekening van nog nader te benoemen categorieën trekkers wordt gevraagd. Hiermee is er politiek draagvlak voor het kenteken, zoals dat in de meeste andere Europese landen al bestaat. Fedecom pleit al jaren voor kentekening en is verheugd met het besluit. Voorwaarde voor invoering is een centrale registratie. Dit is echter (nog) niet mogelijk.

Fedecom heeft richting overheid en politiek aangegeven bereid te zijn om een plan van aanpak ‘Centrale Registratie landbouwvoertuigen’ op te stellen. Inmiddels is Fedecom in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om de mogelijkheden te onderzoeken van een gezamenlijke aanpak. Uitgangspunt is dat de administratieve lasten voor de eigenaar/houder beperkt worden.
De voordelen en mogelijkheden van een centrale registratie zijn groot:

  • eenduidige categorisering
  • organisatie van ‘recalls’ van producten met voorkomend risico
  • vereenvoudigde procedure voor aanvraag breedte/ontheffing en van registratie gestolen landbouwvoertuigen
  • vereenvoudiging van export
  • uitvoering en handhaving van periodieke technische controle

Voor dit laatste heeft Fedecom goede ervaringen met het COM-keur (arboveiligheid) en de SKL-keuring (voertuigeisen). Fedecom vindt het vooral belangrijk dat de sector het belang inziet van een trekker of landbouwvoertuig die in technisch goede staat verkeert. De risico’s zijn te groot en dat zal ten koste gaan van het imago van de sector. Daarbij stelt de overheid nadrukkelijk dat een werkgever moet zorgen voor deugdelijk materiaal. Het moet vanzelfsprekend zijn om met een veilig voertuig de weg op te gaan.

Please follow and like us:
RSS