Fedecom

Keihard gewerkt en onder aan de streep te weinig verdiend? Gelukkig worden van een enthousiaste klant die rondvertelt dat jouw bedrijf geweldige service biedt? Of ligt jouw focus op gewoon plezier beleven aan een soepele productie? WAT het ook is, vaak gaat het om de ervaring die wij opdoen in de wisselwerking tussen onszelf of de omgeving, concurrent of collega, afnemer of toeleverancier.

Moet ieder voor zich het op eigen kracht proberen te redden? Of moet je het juist zoeken in bundeling van krachten en samenwerking. Daarom is het motto van de Jaarvergadering Fedecom “WAT: Working Apart Together”. Het gaat over hoe bedrijven in de mechanisatiebranche slimmer kunnen samenwerken. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Working Apart Together: slim samenwerken met behoud van ieders eigen identiteit en verantwoordelijkheid.

Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus universiteit, vertelt zijn ervaringen over de specifieke positie van Nederland in de internationale economie en samenleving en de rol van samenwerking en handelen op eigen kracht. Hij geeft ook een doorkijk naar dilemma’s tussen samen verantwoordelijkheid nemen en individueel verantwoordelijkheid dragen, samenwerken en individueel doen, gemeenschappelijk ontwikkelen en als bedrijf vermarkten, gezamenlijke intenties en overeengekomen regels. Hij belicht ook de sterktes en zwaktes van de Nederlandse economie en bedrijven en gaat daarbij in op de thema’s die ’s middags in de workshops worden uitgediept.

Eddie Perdok, CEO van Kramp Groep, gaat bij de afronding van de themadag bespreken hoe Kramp ‘Working Apart Together’ in de strategie en dagelijkse praktijk van Kramp in de mechanisatiebranche tot uitvoering brengt. Kijkend naar de bedrijfsprocessen en interne samenwerking, maar ook naar de partnerships met toeleverende bedrijven en de samenwerking met dealerbedrijven is hij in staat een goed beeld te schetsten van de sterkten en zwakten van ‘Working Apart Together’ in de Branche.

Centraal op de Jaarvergadering staat dus: samenwerking is mensenwerk. Daarmee bouwt Fedecom dit jaar verder op het thema van vorig jaar: de menselijke maat in de techniekbranche. Net als vorige jaren wil Fedecom de leden inspireren en uitdagen om zich beter op de toekomst voor te bereiden. Nieuw dit jaar zijn de workshops waarin een aantal thema’s worden uitgediept. Het programma is afwisselend van (plenaire) presentaties tot discussie en meningen geven. Tussen de inleidingen, discussies en workshops door is er meer dan genoeg tijd om te netwerken of met de aanwezige leden bij te praten over de ontwikkelingen in markt en branche.

Wanneer: 6 februari 2018
Waar: Hotel Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem
Voor wie: leden en genodigden

Programma

De inschrijfdatum is verstreken. U kunt zich niet meer aanmelden.