Opleidingen

Mechanisatie is mensenwerk. Daarom is de aanwas van medewerkers essentieel. Fedecom heeft met een aantal partners een convenant opgesteld. Doel is jaarlijks 250 goed gekwalificeerde monteurs op te leiden voor de mechanisatiesector.

Hoger instroomniveau

Techniek wordt ingenieuzer, maar ook gecompliceerder. Dit vraagt meer monteurs die hogere kwalificaties hebben, zowel qua vaardigheden als qua beleving. Fedecom wil meer leerlingen laten instromen vanuit de vmbo-theoretische leerweg of havo. Dat moet leiden tot meer monteurs met een diploma op mbo-niveau 3+ of 4+.

Samenwerking in sector

Een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijk vraagt samenwerking. Daarom regisseert Fedecom samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgeverbedrijven. Zoveel mogelijk worden de wensen van de studenten vertaald in tijd, tempo en locatie. Dit leidt tot een hogere ‘drive’ van de leerling en indirecte een beter resultaat voor alle partijen.

Blijven ontwikkelen

Fedecom vindt het belangrijk dat iedere medewerker zichzelf ontwikkelt. Dit werkt ambitieus en productief voor zowel de werknemer, als voor de innovatiekracht van de sector zelf. Het werkveld verandert en breidt zich in toenemende mate (internationaal) uit. Een diepere of bredere verdieping in het vak biedt alle partijen meer mogelijkheden.

Opleidingen binnen Fedecom-aanbod

BOL regulier (beroepsopleidende leerweg), BBL regulier (beroepsbegeleidende leerweg), BBL Plus (met extra praktijkmogelijkheden), generieke toptrainingen en merkacademies worden naast elkaar aangeboden. Dit leidt tot hoogwaardige algemene kennis én specifiek opgeleide studenten waardoor kennis en kunde op ieder gebied onder technici ruim voldoende aanwezig is.

Opleidingspartners van Fedecom

HoornClusius College
ApeldoornAventus
RoermondGilde Opleidingen
HeerenveenFriesland College
RotterdamZadkine
BredaRadius College
EdeAeres Tech
BoxtelHelicon
Kenniscentrum Kenteq
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking)