fedecom CEMA Business Barometer juli 2020 in CEMA 2020-07-10
De CEMA Business Barometer wordt maandelijks gehouden bij het senior management van ca. 120 bedrijven uit 9 landen van de Europese agrotechnische industrie. De uitvoering wordt gedaan door VDMA onder verantwoordelijkheid van CEMA. CEMA Business Barometer Report juli 2020 CEMA is de Europese vereniging voor de landbouwmachine-industrie. Sinds 50 jaar...
Leer systematisch innoveren in World Horti Center in Nieuws 2020-07-10
Rotterdam School of Management/Erasmus University en World Horti Center starten academische leergang Innovation Management Horticulture Innovatie is een must, zeker in tijden van transitie waarbij organisaties en medewerkers om moeten gaan met veranderingen die versneld op de tuinbouwsector afkomen. Door mee te gaan met deze transitie, te innoveren en te...
Aanvullingen spuittechniek DRD- en DRT-lijst van TCT in 2020-07-09
De DRT-lijst is uitgebreid met de spuittechniek Agrifac veldspuit met HTA DriftControlPlus en verlaagde spuitboom. De DRD-lijst is uitgebreid met Albuz AVI spuitdoppen met een tophoek van 80 graden voor gebruik op een veldspuit met verlaagde spuitboom voor neerwaartse bespuiting. Ook is de Lechler ID-120-06 POM spuitdop voor neerwaartse bespuiting...
FEDECOM verplaatst Vakbeurs AgroTechniekHolland naar zomer 2022 in 2020-07-07
Vernieuwde evenementen Fedecom Fairs: ATH gelijktijdig met GTH in 2022, nieuwe digitale vakbeurs ‘Alles Wat Boeren Boeit’ Nieuwegein, 7 juli 2020 – Fedecom lanceert een aantal nieuwe initiatieven en data voor de beurskalender in de agro- en groensector. De tweejaarlijkse Vakbeurs AgroTechniekHolland (ATH) die in september a.s. zou plaatsvinden, is...
fedecom Verkoopcijfers tractoren mei 2020 in Landbouwtechniek 2020-07-02
Aantal verkochte tractoren: cijfers mei 2020 beschikbaar De leden van Fedecom registreren maandelijks de verkochte aantallen tractoren in Nederland. Beschikbare gegevens zijn: – aantallen tractoren landbouw-, smalspoor- en compacttractoren per maand en cumulatief kalenderjaar 2020 – aantallen per tractormerk landbouw-, smalspoor- en compacttractoren per maand en cumulatief kalenderjaar 2019 (deze...
Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij open per 1 juli 2020 in 2020-07-02
Waterschappen werken al jaren met elkaar samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. Om deze samenwerking nog verder invulling te geven hebben de waterschappen een gezamenlijk Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij ingesteld. Uit dit budget kan een financiële bijdrage worden gegeven aan projecten en/of initiatieven die...
Webinars ‘Wijzigingen Wegenverkeerswet’ in 2020-07-01
Fedecom organiseert op 14 juli en 28 juli a.s. Webinars over de “Wijzigingen Wegenverkeerswet”. De implementatie van de wijzigingen in de Wegenverkeerswet worden opgestart. De formele wet is bekrachtigd door de Tweede en Eerste Kamer en behoeft uitwerking in regelingen en Algemene Maatregelen van Bestuur. Medio september wordt het koninklijk...
Aanscherping regels inzet werkbak en -platform per 1 juli 2020 in 2020-07-01
Vanaf 1 juli wijzigt de wet- en regelgeving omtrent de inzet en het gebruik van een werkbak of werkplatform voor het verrichten van werkzaamheden op hoogte. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft met de herziening van artikel 7.23d bepaalt dat arbeid verricht door personen in werkbakken gekoppeld...
fedecom CEMA nieuwsbrief editie juni 2020 in 2020-07-01
De CEMA brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Hier vindt u de editie juni 2020 Iedere nieuwe editie zal Fedecom onder Nieuws op deze website publiceren. U kunt de nieuwsbrief via bovenstaande link bekijken....
Is uw bedrijf een SBB-erkend leerbedrijf? Heeft u uw leerbaan of stageplekken al geregistreerd? in 2020-06-24
Download de leaflet voor hulp bij het inloggen. Leaflet Inloggen op MijnSBB...